Kristiansund kommune har vist til flere uttalelser som de to Høyre-profilene kom med under valgkampen i 2011.

- Retten må merke seg tidspunktene uttalelsene er gitt der de gir støtte til et nytt sykehus i Molde. Disse uttalelsene kom nemlig i 2011, og det var før det var bestemt at det skulle bli et felles sykehus for Nordmøre og Romsdal. Det skjedde først i desember 2012. Uttalelsene kom med andre ord på et tidspunkt da det fortsatt var aktuelt med sykehus både i Molde og Kristiansund, sa regjeringsadvokat Erik Bratterud da han la fram sin sak i retten på dag to i Steinkjer tingrett tirsdag.

Sa ikke noe om tomtevalget

- Det som eventuelt ble lovet var at Molde skulle få nye sykehusbygg til erstatning for de kritisk dårlige sykehusbygningene som Molde har hatt i mange år. At man lover det ene på ett tidspunkt betyr ikke at man også har lovt det andre senere, fortsatte regjeringsadvokaten.

Kristiansund kommune mener at valgkamputtalelsene underbygger deres påstander om inhabilitet og forutinntatte holdninger i saken. Regjeringsadvokaten siterte derimot avisartikler som viser at både Høie og Solberg ikke ville uttale seg om tomtevalg etter at det var vedtatt at det skulle bygges ett felles sykehus. Både Solberg og Høie har senere sagt at de ville avvente saksutredningen før de ville si noe mer om tomtevalget.

- Offshore-beredskapen innarbeidet

Regjeringsadvokaten avviser også at det ikke er tatt hensyn til offshore-beredskapen i arbeidet med nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal. Beredskapen står sentralt i Kristiansund kommunes sak mot Helse Midt-Norge.

- Det er arrangert eget seminar om dette temaet med alle berørte parter, og innspillene derfra er utdypet. Innspillene er i høyeste grad sett, og de er innarbeidet i en egen rapport fra Norconsult, sa regjeringsadvokat Erik Bratterud.

Fryktet Molde-kollaps

Styreleder i Helse Midt-Norge sa at han fryktet at fagmiljøet i Molde ville kollapse, og at det var en av grunnene til at han valgte å gå for å lokalisere det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset i Molde.

- Jeg fryktet at det største fagmiljøet skulle kollapse i interrimsfasen. Det var et av de viktigste forholdene som spilte inn for at jeg landet på å legge sykehuset i Molde. I tillegg kommer selvsagt økonomi og at lokaliseringen på Hjelset er nærmere for flest i regionen, sa Ola Strand i Helse Midt-Norge i tingretten tirsdag. I rettssaken sa han at han som leder i styrer og foretak har en risikobasert tilnærming, og at også forhold rundt økonomien i Helse Møre og Romsdal spilte sterkt inn.

- Samhandling mellom sykehusene er en nøkkel for å få til en robust økonomi, og en plassering på Hjelset styrker samhandling med sykehuset i Ålesund, sa Strand.

- Mye vi ikke kjenner oss igjen i

- Vårt hovedfokus er at vi ønsker å komme oss videre. Det gjelder ikke bare for Helse Møre og Romsdal, men for Helse Midt-Norge. Nordmøre og Romsdal trenger veldig sårt et nytt sykehus. Dette er en sak som har gått over veldig lang tid. Saken har fått ekstrem oppmerksomhet i Møre og Romsdal, og det har kommet fram mange påstander og pespektiv som vi som har jobbet mye med saken ikke kjenner oss igjen i. I det perspektivet er det forsåvidt greit at vi får tatt denne gjennomgangen og at det forhåpentligvis munner ut i at vi kommer oss videre. Det er derfor vi er her. Vi skal bygge ut en infrastruktur som best mulig tar vare på spesialhelsetjenestene i distriktet, sier Strand, som ikke kjenner seg igjen i påstandene at han er en del av en sammensvergelse.

- Vi tar til ettreretning at vi er i tingretten, og det er en del av den demokratiske prosessen. Men jeg håper vi får lagt ting bak oss og kommer oss videre.

Forklaringene og dokumentasjonen i tingretten så langt er sammenfallende med det meste som ble sagt da Stortingets kontrollkomite behandlet saken i fjor. Kristiansund kommune har forventninger til at Trond Michael Andersen og Astrid Eidsvik vil komme med nye opplysninger i saken denne uka. Andersen vitner onsdag formiddag.