Steinkjer: - Jeg synes det var uhørt da de presenterte sitt syn til meg før de hadde hørt og sett vårt arbeid gjennom tre og et halvt år med krevende utredninger, sa Eidsvik i Inntrøndelag tingrett i Steinkjer torsdag. Her forklarte hun seg om prosessen i arbeidet med det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal og hvorfor hun valgte å trekke seg 4. desember 2014.

- Etter over tre år med arbeid hadde ikke lenger Helse Møre og Romsdal lenger saken om tomtevalget. Helse Midt-Norge hadde allerede bestemt seg før vi var ferdige med våre utredninger. Dette skjønte jeg ikke, og jeg følte ikke at Helse Midt-Norge hadde tillit til min dømmekraft, sa Eidsvik, som i dag er rådmann i Ålesund.

- Tok over styringen

Hennes avgang førte til massive protester i Kristiansund med 10 000 mennesker i fakkeltog for å få utsatt avgjørelsen - og alvorlige påstander om kameraderi, inhabilitet og manglende utredninger. Og for ikke å glemme påstander om at helseminister Bent Høie skulle ha gått langt utover sine fullmakter for å få sykehuset til Høyre-styrte Molde kommune.

I oktober 2014 gikk Trond Michael Andersen av som adm. dir. i Helse Midt-Norge, mens Marte Styve Holte trakk seg som styreleder. Engasjementet og tilstedeværelsen Astrid Eidsvik hadde etterlyst fra Helse Midt-Norge, kom - men ble til noe annet enn det hun hadde sett for seg. Ola H. Strand og Daniel Haga tok over som henholdsvis styreleder og adm.dir., og mente de var bedre i stand til å vurdere risiko i saken enn henne som hadde arbeidet med saken i tre og et halvt år. Eidsvik hevder hun også spurte om de to var i bedre stand til å vurdere de kulturelle motsetningene i Møre og Romsdal enn henne.

- Ja, mente Strand og Haga, ifølge Eidsvik. Hun følte at Helse Midt-Norge tok helt over styringen i den avsluttende fasen av sykehusprosessen.

- I november 2014 lanserte den nye styrelederen Ola H. Strand noe han kalte for clustermodellen. Nå var det et poeng at sykehusene lå nært hverandre geografisk for å utnytte ressursene bedre. Jeg var ubekvem med hele situasjonen, og jeg lurte på om jeg hadde gitt signal om at dette var greit. Det uroet meg. Det ga jeg min styreleder, Stein Kinserdal, beskjed om. Jeg sa jeg var ubekvem etter møtet dagen før og sa at jeg knapt hadde sovet, fordi dette hadde kvernet hele natta, fortalte Eidsvik, og fortsatte: - Dette var en ny type modell, og jeg tenkte at vi ikke kunne jobbe ut ifra nye modeller nå. Jeg var bekymret for tilliten i prosjektet dersom dette skulle vektlegges etter en ny type modell.

Sliten og søvnløs

Hun følte liten støtte fra sin styreleder Stein Kinserdal høsten 2014. Kinserdal hadde da fått det mye omtalte nikket fra helseminister Bent Høie når han sa han hellet mot Molde, som senere har blitt tolket som ulovlig eierstyring fra Høies side. Høie har hele tiden bestridet at det var slik nikket var ment.

- Jeg hadde vansker med å få tak i Kinserdal. Han var mye opptatt. Det var vanskelig å få ham i tale. Det ble en del epostutvekslinger sent på kvelden, som var uheldig i en slik krevende situasjon. Jeg hadde forventet at han hadde arbeidet på en helt annen måte. Jeg visste egentlig ikke hva han mente. Jeg hadde forventet noe annet av en styreleder i den kritiske fasen, sa Eidsvik, som beskrev november 2014 som en periode hvor hun var sliten og søvnløs.

- Følte du press fra statsråden? spurte regjeringsadvokat Erik Bratterud.

- Nei, jeg hadde ikke noen dialog med Høie, sa Eidsvik, som fortalte at Strand derimot ringte Høie for å høre om Molde var ok. Høie skal ha svart at det var ok, sa Eidsvik.

- Vi følte alle at Strand også hadde formidlet Helse Møre og Romsdal sitt syn da han forela spørsmålet til Høie. Vi syntes dette var fryktelig vanskelig, sa Eidsvik, som mener Helse Midt-Norge ga klare styringssignal.

Fredag vitner helseminister Bent Høie i saken. Det samme gjør styreleder i Helse Møre og Romsdal, Stein Kinserdal, og administrerende direktør Daniel Haga.

foto
Bekymret: I november 2014 lanserte den nye styrelederen i Helse Midt-Norge, Ola H. Strand, en såkalt clustermodell. - Dette var en ny type modelltegning, og jeg tenkte at vi ikke kunne jobbe ut ifra nye modeller nå. Jeg var bekymret for tilliten i prosjektet dersom dette skulle vektlegges etter en ny type modell, fortalte Astrid Eidsvik til retten og pressen. Ordfører i Kristiansund, Kjell Neergaard til høyre.. Foto: Leif Arne Holme