- Metallprisen målt i norske kroner i andre kvartal var litt lavere enn i første kvartal, men høyere salgsvolum og noe lavere kostnader gjør likevel at vi økte overskuddet litt i andre kvartal, sier fabrikksjef Eivind Mikalsen. Etter første halvår har Hydro Sunndal et samlet halvårsresultat før renter og skatt på 469 millioner kroner.

- En medvirkende årsak til at resultatet er såpass bra til tross for lav metallpris er at organisasjonen har klart å holde produksjonen på et stabilt høyt nivå, sier Mikalsen. Han trekker spesielt frem elektrolysen, hvor begge produksjonslinjene, Su3 og Su4, ble drevet med veldig gode resultater i kvartalet.

- Det er kanskje mest imponerende å se at Su3 nå drives betydelig bedre enn hva som var tilfellet før linjen ble stengt ned under finanskrisen. Sammen med blant annet rekordlav vrakprosent i anodebrennovnen, vitner dette om at vi har klart å skape en presisjonskultur som holder høy internasjonal standard, sier Mikalsen.

Hydro-rally på børsen

Norsk Hydro som konsern leverte bedre resultater enn hva markedet ventet torsdag - og utløste dermed et rally på Oslo Børs.

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt økte til 1.618 millioner kroner i andre kvartal, sammenlignet med 1.501 millioner kroner i første kvartal og 2.667 millioner i andre kvartal 2015.

Det var på forhånd ventet 1.387 millioner, ifølge SME Direkt for TDN Finans.

Hydro skriver i kvartalsrapporten av fremgangen speiler høyere realiserte priser på aluminium og alumina, samt økte salgsvolumer, delvis utlignet av valutaeffekter.

Venter forbedringer

Norsk Hydro jobber kontinuerlig med å forbedre sine resultater. dette gjøres ikke minst ved Hydros største fabrikk, Hydro Sunndal. I Sunndal har man samlet forbedringsinitiativene i et felles program som internt har fått navnet P2019 fordi det løper frem til utgangen av 2019.

– Dette programmet handler kort fortalt om å kombinere produksjonsøkning, effektivisering og automatisering med mer kostnadseffektivt vedlikehold, sier fabrikksjefen som skryter av forbedringsiveren i organisasjonen.

– Vi har fått en veldig god start, og jeg er imponert over evnen ansatte har til å finne potensial til forbedringer og å dra lasset i samme retning. Det er på denne måten vi er nødt til å jobbe hvis vi skal sikre at Hydro Sunndal skal være et flaggskip i aluminiumindustrien også i fremtiden, sier Mikalsen.

Hydro Sunndal er Europas største aluminiumverk, med kapasitet til å produsere omtrent en halv million tonn støperiprodukter hvert år.