Det gikk et flertall av bystyret inn for tirsdag ettermiddag etter en lang debatt om den hete og komplekse saken som har både en juridisk og politisk dimensjon. Målet til Kristiansund er å få Helse Midt-Norges vedtak om å legge det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal til Hjelset i Molde, ugyldiggjort.

- Jeg tror ikke vi får flyttet sykehuset fra Hjelset via rettssystemet. Men jeg leser samtidig salen - og det er et klart flertall for å anke, men jeg vil ha en juridisk spisset sak til lagmannsretten og så må jeg føle støtte fra bystyret og byens befolkning. Jeg føler vi spriker nå, medgir ordfører Kjell Neergaard.

Glad for anke

Dagfinn Ripnes, tidligere Høyre-ordfører med snart 48 års fartstid i politikken i byen, har stått på barrikadene for å anke saken til lagmannsretten, fordi han rett og slett mener at saken ble for dårlig belyst juridisk i tingretten i Steinkjer.

- Jeg har sjelden vært så overbevist som i denne saken, og ja, vi må anke. Saken er av historiske dimensjoner, på linje med Krifast og flyplassen. En av de mørkeste kapitlene i norsk forvaltning kan ikke stå uprøvd. Vi må reagere. Det er mulig at vi ikke får ugyldiggjort vedtaket, men det kan komme fram så mye nytt at det vil ha stor betydning for hvilket sykehus vi skal ha i Kristiansund i framtida, mener Ripnes.

- Jeg synes at det er uheldig at sykehuset ble lokalisert på Hjelset i Molde, men jeg ser ingen mulighet til å vinne fram i lagmannsretten etter å ha lest dommen fra tingretten og de juridiske vurderingene. Da bør man heller ikke anke, fortsetter Per Sefland (V). Den tidligere PST-sjefen fikk ikke med seg flertallet.

- Opium til folket

- Anken er opium for folket og bystyret. Vi har ingen sterk sak juridisk, men vi har sterke følelser, sier Stein Kristiansen i Rødt til Adresseavisen. Han mener at pengene skulle heller ha vært brukt på å arbeidet på å bli kvitt helseforetaksmodellen.

Senterpartiets Ken Alvin Jenssen håper å oppnå rettferdighet ved å ta saken til lagmannsretten.

- Noen vil si at vi ikke skal ta politikk til rettssalen, men det er akkurat det vi må gjøre for å sette grenser for hvor mye politikere og byråkrater kan ta seg til rette, sier Jenssen, som engasjerte seg politisk for første gang og som kom inn i bystyret nettopp på grunn av sykehussaken. Hans parti, Senterpartiet, kjemper i bystyret i Kristiansund for å opprettholde alle de fire operative sykehusene i Møre og Romsdal.

Utspill dempet ikke frontene

At styremedlemmer i Helse Møre og Romsdal nylig sådde tvil om fortsatt dagkirurgi i Kristiansund, kan ha vært med på å sørget for anken. Kommentarene dempet i alle fall ikke frontene i sykehusstriden på Nordmøre og i Romsdal, og sikret trolig flertall at bystyret i Kristiansund, som var i ferd med å ikke gå for anke, snudde: 28 av de 45 bystyremedlemene gikk inn for å anke saken til lagmannsretten.

Fremskrittspartiets Eirik Aukan ga fra talerstolen kort uttrykk for flertallets holdning: - Vi aksepterer ikke et system som raserer helsetilbudet. Vi har alt å vinne på å anke. Råttenskapen i dette skal fram. Vi vil aldri, aldri, aldri gi oss.

foto
foto
Senterpartiets Ken Alvin Jenssen håper å oppnå rettferdighet ved å ta saken til lagmannsretten. Foto: Tommy Fossum
foto
Må i retten på nytt: - Jeg tror ikke vi får flyttet sykehuset fra Hjelset via rettssystemet, men jeg leser samtidig salen – og det er et klart flertall for å anke, men jeg vil ha en juridisk spisset saken til lagmannsretten og så må vi føle støtte fra bystyret og byens befolkning. Jeg føler vi spriker nå, sier ordfører Kjell Neergaard. Foto: Tommy Fossum
foto