Storsmolt-anlegget i Aure, en av seks nordmørskommuner som ønsker å bli en del av Trøndelag, vil bli Marine Harvest-gruppens største landanlegg. Oppdrettsgiganten investerer flere hundre millioner kroner i anlegget, men det er foreløpig usikkert hvor mange nye arbeidsplasser det nye anlegget vil gi.

Større smolt

Fisken som skal produseres her vil veie opp mot 400-500 gram, mens andre smoltanlegg normalt produserer smolt mellom 60 og 160 gram. Lakselus er ofte et større problem i det andre året laksen står i sjøen. Ved å produsere større smolt håper Marine Harvest å kutte tiden laksen står i sjøen, og dermed redusere risikoen for lus

- Vi ser at større smolt totalt sett får mindre utfordringer. Dette vil bli et viktig bidrag i vår strategi for å redusere produksjonstid i sjø. Det er mer enn en tredobling av vekten i forhold til en stor andel av smolten som leveres fra øvrige settefiskanlegg i dag. Smolten blir både større og bedre, sier direktør for Marine Harvest Region Midt, Ørjan Tveiten, i en pressemelding.

- Bedre produksjon

Marine Harvest går nå løs på tredje byggetrinn på Nordheim settefiskanlegg i Aure kommune i Møre og Romsdal. Anlegget som ble etablert på 80-tallet fikk sin første avdeling basert på resirkulering i 2009. Byggetrinn to basert på samme teknologi ble ferdigstilt i 2016, og nå bygges altså en tredje avdeling. Alle 3 avdelinger er basert på resirkuleringsteknologi med 99,9 % resirkuleringsgrad.

Anlegget på Nordheim vil ha samlet produksjonskapasitet på over 2000 tonn per år. Siste trinn av byggeprosessen beregnes avsluttet i 2018, og første smolt fra anlegget vil også settes i sjø samme år. Smolten fra anlegget skal leveres til Marine Harvests sjøanlegg i Trøndelag og Møre og Romsdal.

- Marine Harvest skal bedre produksjonen i alle ledd. Større produksjonskapasitet vil gi oss mer fleksibilitet og kapasitet. På den måten vil vi være i stand til å tilfredsstille behovet i sjø på en helt annen måte, legger Tveiten til.

foto
Stort løft: - Større produksjonskapasitet vil gi oss mer fleksibilitet og kapasitet. På den måten vil vi være i stand til å tilfredsstille behovet i sjø på en helt annen måte, sier Ørjan Tveiten i Marine Harvest. Foto: CF Wesenberg