Det førte til store uopprettelige skader på kirken. Tirsdag fikk Nordmøre tingrett se nærmere på skadene. Mandag og tirsdag forklarte flere av de involverte seg for retten. Ingen greide derimot å forklare tydelig hvorfor restaureringen av kirkebygget endte opp som alvorlig skadeverk på middelalderkirken, som kalles for Nordmørsdomen.

Støvet ned hele kirkegården

Daglig leder Bård Strømgren i firmaet fra Trondheim har karakterisert det hele som kollaps i byggeplassledelse. Basen på byggeplassen hadde en annen forklaring:

- Det kan ha vært språkproblemer. Det kan ha vært menneskelig svikt, sa basen, som er maler. Han var nettopp blitt ansatt i KulturminneCompagniet i Trondheim og fikk høre at de utenlandske murerne han hadde fått med seg var dyktige folk.

Førstestatsadvokat Tarjei Istad i Økokrim (til venstre) mener det foreligger særlig skjerpende omstendigheter etter at restuareringen av Tingvoll kirke endte opp som uopprettelig skadeverk. Forsvarer Vegard Wæraas Svarva mener at bota er altfor stor. Her er de begge på befaring av skadene under rettsmøtet tirsdag. Foto: tommy fossum

- Jeg regnet med at alle forsto arbeidsoppgavene de skulle gjøre, sa basen, som forklarte at det var hvitlagt teppe over hele kirkegården, og på begge sider av kirken. Det var så mye støv i området at røykvarsleren i kirken gikk av noen timer etter arbeidet.

-  Vi fikk aldri beskjed

En annen mellomleder i KulturCompagniet forklarte i retten at de utførende håndverkerne fikk tydelig beskjed om at de ikke skulle slipe nær hjørner, vinduer og dører der det var kvaderstein.

Dette avviste en av de utenlandske håndverkerne som avga forklaring over telefon i retten tirsdag: - Vi fikk beskjed om å slipe veggene. Vi fikk aldri beskjed om å unnlate noen områder. Først to dager etter at vi var ferdig med å slipejobben  fikk vi høre at vi ikke skulle ha slipt der vi hadde slipt, svarte den litauiske håndverkeren stort sett via tolk. Han forklarte derimot at han kommuniserte med sin bas på norsk.

Basen fra KulturminneCompagniet i Trondheim mener kirkevergen i Tingvoll visste hvilke redskaper som ble brukt på kirken. Dette avviste kirkevergen i retten.

- Jeg hadde ikke noe med på hvilken måte dette arbeidet skulle gjøres. Jeg har heller ikke forutsetninger til å mene noe om det. Vi kommuniserte tydelig et føre vare-prinsipp og å vise varsomhet. Det var viktig for oss, understreket kirkevergen, som sa hun var overbevist om at arbeidet skulle utføres manuelt med hånd, ikke med elektrisk verktøy.

Saken fortsetter i retten onsdag.