Kristiansund har reist sivilt søksmål mot Helse Midt-Norge – og saken åpnet mandag formiddag i Inntrøndelag tingrett i Steinkjer med innledningsforedrag fra kommuneadvokat Kjetil Wedervang Mathiesen. Tema for rettssaken er om vedtaket om å plassere det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset i Molde er gyldig. Rettssaken går til og med neste mandag.

Les også: Kristiansund sterke påstander (Pluss)

Les også: Går til sak mot staten

Prinsipielt interessant sak

Jusprofessor Aslak Syse ved Universitetet i Oslo sier ifølge NRK Møre og Romsdal rettssaken mellom Kristiansund kommune og Staten er en svært uvanlig sak.

- Saken går på forholdet mellom statsmaktene og er derfor prinsipielt interessant, sier Syse.

Han mener kommunen bør tenke seg godt om hvis de skal anke, mens Staten helt sikkert kommer til å gjøre det hvis tingsretten finner vedtaket om plassering i Molde ugyldig. Et viktig tema vil bli om hvorvidt statsråden formidlet at han ønsket lokalisering i Molde før vedtaket var gjort - og om det i så fall er i strid med foretaksloven.

Høie hevder selv at han bare har gitt uttrykk for foreløpige vurderinger av saken. Kommunen mener derimot at han og andre ledere har inntatt et standpunkt uten å tilkjennegi dem åpent og at dette gjør dem inhabile.

Mange må forklare seg

Kommuneadvokat Kjetil Wederwang Mathisen har hele mandag og halve tirsdag på sin prosedyre før advokat Erik Bratterud fra Regjeringsavokaten overtar som Helse Midt-Norges prosessfullmektig.

Hele 19 personer skal enten avgi partsforklaring eller vitneforklaring for retten i løpet av de seks dagene. Astrid Eidsvik, tidligere toppsjef i Helse Møre og Romsdal, skal vitne. Det skal også statsråd Bent Høie og de tidligere Helse Midt-toppene Trond Michael Andersen og Daniel Haga.

Les også: Rødgrønn kritikk av Høie

Retten administreres av tingrettsdommer Ragnhild Vada.

foto
Sykehusstrid: Hele 19 personer skal enten avgi partsforklaring eller vitneforklaring for Inntrødenlag tingrett i løpet av de seks dagene saken varer. Astrid Eidsvik, tidligere toppsjef i Helse Møre og Romsdal, skal vitne. Det skal også statsråd Bent Høie og de tidligere Helse Midt-toppene Trond Michael Andersen og Daniel Haga. Foto: Leif Arne Holme