Steinkjer: - Bare epostene som har gått mellom styreledere, styremedlemmer og direktører viser at prosessen var råtten og kritikkverdig, sier ordfører i Kristiansund, Kjell Neergaard, etter første dag i det historiske sivile søksmålet som nordmørsbyen har reist mot Helse Midt-Norge. Dommer Ragnhild Vada slo ned på kommuneadvokat Kjetil Wederwang Mathisen, som brukte samme kraftsalven i retten mandag. Både kommuneadvokaten og ordføreren mener de hadde dekning for språkbruken i sin dokumentasjon som Vada mente ofte minnet mer om argumentasjon.

Lovde nytt sykehus til Molde

Ikke mindre enn 1030 sider med dokumenter hadde kommunens advokat med seg inn i Inntrøndelag tingrett i Steinkjer, da saken åpnet mandag.

- Vi ser fram til å høre de viktige vitneforklaringene, sier Neergaard. Han mener at det ble ryddet plass i ledelsen til helseforetakene slik at sykehuset skulle ende på Hjelset i Molde framfor Storbakken i Kristiansund.

- To direktører og to styreledere gikk av på kort tid. Astrid Eidsvik ble spesielt utsatt for et voldsomt press. Det som hendte er ikke verdig i et demokrati, sier Neergaard, som mener vedtaket ikke har legitimitet på Nordmøre.

- Vi ba om at saken skulle utsettes etter at Eidsvik trakk seg, slik at vi kunne få alle fakta på bordet før et vedtak ble besluttet. Det skjedde ikke. Det ble rushet voldsomt for å få gjennom vedtaket. Derfor har vi denne rettssaken, sier Neergaard.

Kristiansunds kommuneadvokat hevdet i retten også at Erna Solberg og Bent Høie, som lovde Molde nytt sykehus like før valget i 2011, gjør dem inhabile i sykehussaken.

- Valgløftene er i seg selv egnet til å svekke Høies upartiskhet, sa kommuneadvokaten i retten, som understreket at Høyre-styrte Molde fordeler ved lokaliseringsvedtaket.

Les også: Sykehusrettssaken i gang

Les også: Kristiansunds sterke påstander (Pluss)

Les også: Går til sak mot staten

Tror på nye opplysninger

Det er samlet inn rundt en million kroner til rettssaken i Kristiansund. Det vil komme godt med, men er neppe nok. Fra før av er kommuneøkonomien i Kristiansund, som ligger på Robek-lista, hardt presset.

- Denne saken vil høyst sannsynlig bli anket uansett hvem som vinner i tingretten. I neste runde må vi kanskje sette inn ressursene når det gjelder midler.

- Tror du Astrid Eidsvik vil si noe nytt ut over det hun sa i Stortingets kontrollkomité?

- Ja, det tror jeg. Jeg tror vi vil få høre nytt fra Trond Michael Andersen også. Det er de to jeg er mest spent på, sier Neergaard.

3000 arbedisplasser

Sykehusvedtaket avgjør også plasseringen av de 2 000 statlige arbeidsplasser ved sykehuset, og av de 1 000 tilknyttede arbeidsplassene. Dersom sykehuset plasseres på Hjelset vil den prosentmessige fordelingen av statlige arbeidsplasser i Romsdals favør oppsiktsvekkende nok være 86-14.

- Disse 3 000 arbeidsplassene er helt avgjørende for utviklingen av Nordmøre som region, mener ordføreren.

I tillegg kommer de tunge samfunnshensynene i forhold til beredskapssituasjonen for offshorevirksomheten i Norskehavet.

- Den sterkt kritikkverdige prosessen og det vilkårlige vedtaket som er fattet innebærer brudd på en rekke fundamentale forvaltningsrettslige regler og prinsipper, både lovfestede og ulovfestede. Bruddene fører både hver for seg og samlet til at vedtaket er forvaltningsrettslig ugyldig, uttaler Neergaard.

Tirsdag vil Erik Bratterud fra Regjeringsadvokaten snakke Helse Midt-Norges sak i den prinsipielt interessante saken.