Kristiansund kommune tapte på alle punkter i Inntrøndelag tingrett tidligere år etter at de anklaget Helse Midt-Norge for å bryte både helseforetaksloven og forvaltningsloven da regionens nye sykehus ble bestemt lokalisert til Hjelset i Molde.

Nå mener en ekstern advokat, som kommunen har leid inn, at Kristiansund ikke vil oppnå noe med å anke saken. Også rådmannen innstiller på å ikke gå videre med saken i rettsapparatet. Tirsdag skal bystyret i Kristiansund ta stilling til den hete saken.

Saken som har de siste årene har samlet politikerne i Kristiansund, kan nå splitte.

Sier nei til dagkrikurgi

Byens gammelordfører fra Høyre er tydelig: - Jeg mener saken bør ankes. I tingretten kom saken skjevt ut, da det ble prosedert rundt politisk skjønn og ikke de faktiske lovbruddene. Jeg mener at saken ikke er prøvd ordentlig i rettssystemet, og at vi derfor er nødt til å at den til lagmannsretten. Vi må få inn topp ekspertise i denne saken, som er helt vanvittig for norsk demokrati. Jeg mener at sykehuset i Kristiansund ikke kan legges ned etter en slik prosess, sier Dagfinn Ripnes til Adresseavisen.

Han er opprørt over at flere styremedlemer i Helse Møre og Romsdal signaliserer klart at de ikke ønsker dagkirurgi i Kristiansund samtidig som at konseptrapporten for det nye sykehuset i Molde samt Distriktsmedisinsk senter i Kristiansund går ut på høring. Toppsjef Espen Remme i Helse Møre og Romsdal åpner for å legge en del av dagkirurgien i det nye fellessykehuset til Kristiansund.

- Da er vi i gang igjen. Det er slik Kafka-prosessene virker. Dette er uhørt. Etter å ha blitt ranet for fellessykehuset på skammeligste vis er en førstehjelpsstasjon det eneste disse menneskene unner oss, sier Ripnes.

- Taktisk uklokt utspill

Dagens ordfører Kjell Neergaard (Ap) sier at for ham personlig skal det veldig mye til for at han går inn for en anke.

- Men vi fikk ikke akkurat drahjelp fra styremedlemmer i Helse Møre og Romsdal, som ikke vil la oss beholde to moderne operasjonsstuer hvor det er foreslått framtidig dagkirurgi. Det ville ha vært enklere å droppe anken om de hadde gitt oss noe. Både politikere og sykehusansatte blir fyrt opp ytterligere når medlemmer av styret kommenterer før de får høringssvarene. Det er taktisk uklokt, sier Neergaard. Han understreker at om bystyret sender ordføreren i retten en gang til, så må bystyret tro på at kommunen vinner.

- Vi kan ikke bare gjøre det for politikken i det. Jeg må føle at jeg har full støtte dersom jeg skal gjøre det. Vi kan ikke ha noe 23-22 vedtak i bystyret for å anke saken videre. Det føler jeg blir problematisk, personlig og politisk.

foto
Sykehusstrid: Toppsjef Espen Remme i Helse Møre og Romsdal åpner for å legge en del av dagkirurgien i det nye fellessykehuset til Kristiansund, men styremedlemmer vender tommelen ned mens forslaget er ute på høring. Det demper ikke frontene i sykehusstriden på Nordmøre og i Romsdal. Foto: Tommy Fossum