De evakuerte får flytte hjem igjen

Men ordføreren er ikke lettet over at farenivået for fjellet Mannen i Romsdal er nedjustert.

Farenivået ved mannen ble satt ned to steg, til gult, mandag morgen. Det melder geolog Lars Blikra fra NVE, Lars Olav Hustad -ordfører Rauma kommune og Andreas Hustad, lensmann i Rauma.

Saken oppdateres.

- Situasjonen er normalisert. Alle restriksjoner i området er trukket tilbake, sier politiet under en pressekonferanse i Rauma kulturhus i Åndalsnes mandag morgen.

Like etter klokken ni mandag morgen kom en ny statusrapport fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om det rasutsatte fjellet, Mannen, i Romsdal.

- På bakgrunn av de reduserte bevegelsen har fjellskredovervåkingen satt ned farenivået for Veslemannen til gult, skriver NVE på sine nettsider. Farenivå gult er to hakk under rødt, som betegnes som ekstrem rasfare.

- Ikke lettet

Dette betyr at de evakuerte kan flytte hjem igjen.

- Jeg er ikke lettet over at farenivået er nedjustert, siden situasjonen fortsatt er uavklart. Og det blir ikke avklart før fjellet har rast ned. Nå ønsker vi faktisk at vi får dårligere vær enn det er nå, sier ordfører Lars Olav Hustad i Rauma kommune.

Han opplever at de evakuerte er glade for å få flytte hjem, men at de også håper situasjonen blir avklart snart.

- Nå får de være hjemme en periode, og så kan de oppleve og bli evakuert igjen. For det er sikkert ikke siste gangen, sier Hustad.

Han mener at om det fortsetter på denne måten, må det gjøres noe med fjellet.

- Det går ikke an å ha det slik, sier ordføreren.

LES OGSÅ: - Høyeste hastighet noensinne i fjellets øvre del

Ned to hakk til gult

Det er fint vær og lite nedbør som har ført til mindre bevegelser i fjellpartiet Veslemannen.

- Bevegelsene er mindre, men det er fortsatt bevegelse. Den øvre delen av fjellet er voldsomt følsom for nedbør, men vi vet ikke hvor mye nedbør som trengs for at fjellet raser, sier seksjonssjef Lars Harald Blikra i NVE.

I helga kom det rundt 80 millimeter nedbør i løpet av 2-3 døgn. Det ga store utslag.

Foreløpig er det ikke planlagt å gjøre noe som kan «hjelpe» fjellet med å rase.

- Vi har ikke vurdert det nå, men vi følger overvåkningene og er åpen for alt som kan forbedre situasjonen, sier Blikra.

I fjor ble det vurdert å sprenge deler av fjellet, men risikoen for å utløse andre eller større skred var for stor.

LES OGSÅ: - Jeg dirrer fortsatt i spenning

Mindre bevegelser

Etter de store bevegelsene i øvre del av fjellet natt til søndag, har bevegelsene gradvis avtatt. I øvre del er hastighetene nå 2-3 cm/døgn. I nedre del har det ikke vært store bevegelser og de har vært stabile på rundt 2 mm/døgn.

Søndagen ettermiddag var bevegelsene 3,4 centimeter per døgn. Tidligere søndag morgen var bevegelsene i den øvre delen høyere, 5-6 centimeter i døgnet.

Veslemannen er et lokalt, aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. Dette partiet ligger 1100-1200 moh. og har et volum mellom 120 000 og 180 000 m3.

LES OGSÅ: Store bevegelser i Mannen – opprettholder rødt farenivå

Roet seg

Fra fredag til natt til i dag ble det observert flere akselerasjonsfaser i den øvre del av Veslemannen. Hastigheten var oppe i 16 cm/døgn (6,6 mm/t) natt til søndag.

På bakgrunn av de store forskjellene mellom øvre og nedre deler, antar en at øvre del kan rase ut uten at resten går. Et slikt skred vil ikke kunne rekke ned til bebyggelse eller jernbanelinje.

Også i oktober i fjor ble beboerne i området evakuert. Da var det frykt for at det store raset skulle skje som følge av stor bevegelse i fjellpartiet. Flere ganger varslet geologene da at raset bare var noen timer unna, men bevegelsene i fjellet roet seg imidlertid ned.

LES OGSÅ: - Det hadde vært greit å bli ferdig med det

NVE opprettholder på bakgrunn av de relativt store bevegelsene i fjellet farenivå rødt, som betyr at det er svært sannsynlig med et nært forestående skred. 

NVE opprettholder på bakgrunn av de relativt store bevegelsene i fjellet farenivå rødt, som betyr at det er svært sannsynlig med et nært forestående skred. 

Veslemannen
 • Veslemannen er en del av fjellpartiet Mannen i Romsdalen.
 • Dette partiet, der det er fryktet et større ras, ligger 1.100 til 1.200 meter over havet.
 • Det har et volum på mellom 120 000 og 180 000 kubikkmeter stein.
Et varslet skred
 • Et fjellparti under tindenålen Mannen som tilsvarer 120000 kubikk vil rase ut fra vel 1000 meter høyde.
 • Onsdag 22. oktober 2014 ble flere husstander evakuerte og toglinja i Romsdalen stengt.
 • 27. oktober viste målingene store bevegelser i fjellet, og dagen etter trodde man at skredet bare var timer unna.
 • Det skjedde ikke – og situasjonen stabiliserte seg gjennom vinteren. Under vårsmeltingen var fjellet i bevegelse igjen.
 • Nå er farenivået gult.
De ulike farenivåene
 • GRØNT FARENIVÅ utgjør normalsituasjonen. Det er ikke forventet noe skred i nær framtid (uker/måneder). Vakthavende geolog evaluerer tilstanden til de overvåkede fjellpartiene én gang i døgnet. Dersom fjellets hastighet overskrider gitte terskelverdier, blir geovakten automatisk varslet.
 • Ved heving til GULT FARENIVÅ er det økt fare for skredet skred, men et eventuelt skred er forventet først om noen uker, kanskje noe lenger. Vakthavende geolog sjekker tilstanden til fjellpartiet minimum annenhver time. Politiet, kommuner, NVE m.fl. holder tett kontakt. Gult farenivå medfører normalt ingen pålagte tiltak av typen flytting eller evakuering, men det vil bli satt i gang forberedelser for tiltak som iverksettes ved høyere farenviå.
 • Ved heving til ORANSJE FARENIVÅ har sannsynligheten for skred økt ytterligere, og et skred er forventet å inntreffe innen en uke, kanskje noe lenger. Fjellpartiets tilstand evalueres fortløpende, døgnet rundt. I denne fasen vil kommunen flytte sårbare virksomheter som barnehager, skoler og helseinstitusjoner. Fiskemerder innenfor faresonen blir flyttet til reservelokaliteter utenfor faresonen. Fjorder blir stengt for skipstrafikk.
 • Ved heving til RØDT FARENIVÅ er et nært forestående skred svært sannsynlig. Fjellpartiet evalueres fortløpende, døgnet rundt. NVE er pålagt å varsle dette farenivået senest 72 timer før et skred, og evakueringer skal være fullført seinest 12 timer etter at rødt farenivå er varslet. Når rødt farenivå varsles, vil politiet umiddelbart iverksette evakueringer av definerte evakueringssoner. Veier, jernbane og annen trafikk innenfor faresonene vil bli stengt.
På forsiden nå