- Trondheim har ingen tradisjon for å dele

Fylkesordføreren i Møre og Romsdal mener at Trondheim ikke har noen tradisjon for å dele.

Trønderflørt: Fylkesordfører i Møre og Romsdal, Jon Aasen (Ap) (til venstre), hadde en stri tørn med å overbevise nordmøringene på folkemøtet om regiontilhørighet mandag i Kristiansund. Jan-Erik Larsen mener at Kristiasund og Nordmøre snarest må utrede hva en sammenslåing med Trøndelag vil bety. 

Saken oppdateres.

Det er til avisa Driva at fylkesordfører i Møre og Romsdal, Jon Aasen (Ap), på vei hjem fra møte om fylkestilhørighet i Kristiansund at han kom med uttalelsen. Aasens partikollega, ordfører i Surnadal, Lilly Gunn Nyheim, sa på samme møte at hun vil utrede nærmere om Surnadal bør følge Rindal - og bli en del av Trøndelag. Hovedårsak: Innbyggerne i Surnadal benytter i stadig større grad seg av tjenester nord for dagens fylkesgrense.

- Ingenting å hente

Aasen fnyser av trønderflørten som fløere nordmørske kommuner nå gjør:

- Det er ingen ting å hente for Surnadal dersom de blir en utkant i et fylke som strekker seg fra Namdalen til Halsafjorden med en sterk by midt i. Trondheim har ingen tradisjon for å dele. Der tenker de jernbane og E6. Det er ingen ting å hente for naboene. Dersom fylkesgrensa blir flyttet vil det svekke Surnadal. Det går en sentraliseringsbølge over landet, og Surnadal bør ikke bli utvannet av denne bølga. Surnadalingene bør i det minste vente til regiondebatten kommer. Den er ikke så langt unna. Vi får oppgavemeldinga allerede i mai, sier Aasen til driva.no

Aasen kom ikke hjem til sine egne da han i kristiasund mandag kjempet for synet om at Nordmøre er best tjent med å holde seg innenfor Møre og Romsdal fylkesgrenser. Stemningen på møtet var, for å si det mildt, svært trøndervennlig. Det går mot en grundig utredning hva en overgang til Trøndelag vil bety for Nordmøre, selv om det er flere som etterlyser større engasjement fra trøndernes side i denne saken.

LES OGSÅ: Vil utrede sammenslåing

LES OGSÅ: Møring eller trønder? (Pluss)

- Fylkesgrensene hemmer

En som hilser Nordmøre, og for den saks skyld hele Møre og Romsdal, velkommen til Trøndelag og en samlende midtnorsk region, er Hitras ordfører Ole Laurits Haugen.

- Jeg har en magefølelse av store deler av Nordmøre blir trøndere. Det største spenningsmomentet er Kristiansund, men slik jeg opplever pulsen her, så går byen mye mer nordover enn sørover. Men jeg ønsker at hele Møre og Romsdal hadde gått sammen med Trøndelag. Det tror jeg ville ha blitt det beste, men om det er mulig, vet jeg ikke, sier Haugen til Adresseavisen.

Fylkesordfører i Møre og Romsdal, Jon Aasen, tror at også Sunnmøre ser mer nordover enn sørover.

LES OGSÅ: - Vi får det bedre i Trøndelag

- Vi må tenke på hva som gjør hverdagen vår enklere. Fylkesgrensa mellom Hitra og Møre og Romsdal har vært mer hemmende og bremsende, sa Haugen i et innlegg på folkemøtet.

Han underbygget påstanden med arbeidet med å få eteablert ferjesamband mellom Hitra og Aure. Haugen mener dette er blitt stemoderlig behandlet på grunn av at kommunene ligger på hver sin siden av fylkesgrensen.

- Kommunegrenser er underordnet. Det som er viktig er bo- og arbeidsregion. Vi drar fra jobben og hjemmet vårt over kommunegrenser uten at vi merker det. Ferjeforbindelsen mellom Aure og Hitra må vi få på plass.

Mer opptatt av regionreform

- Tror du nordmøringene vil bli mer fornøyde sammen i en midt-norsk region sammen med Trøndelag?

- Ja, nordmøringene vil i alle fall få det bedre i Trøndelag enn hva de har erfart de siste årene, sier Haugen, som skryter av samarbeidet Hitra har med Nordmøre.

- Det er aldeles utmerket. Vi er det samme folket - og vi har tillit til hverandre, noe som er helt grunnleggende hvis man skal få til noe sammen. Dessuten er både vi og Hemne med i Kristiansund og Nordmøre havn. Det er vi godt fornøyd med, sier Haugen, som høstet stor applaus under den fullsatte salen på Thon-hotellet i Kristiansund mandag kveld.

Mange ble avvist i døren til debattmøtet om regiontilhørigheten til Kristiansund og Nordmøre. 300 personer fikk plass i møtelokalet – mens folkemøter om kommunereformen i byen drar bare rundt 20 personer.

- Det sier mye om hvor het regiondebatten er i Kristiansund og på Nordmøre, og det er helt klart noe vi må ta innover oss, medgir ordfører i Kristiansund, Kjell Neergaard, overfor Adresseavisen.

På forsiden nå