Høye tall for Hydro Sunndal

Aluminiumprodusenten Hydro Sunndal legger fram et av de sterkeste årsresultatene i selskapets historie. Samtidig slapp verket ut 640 000 tonn CO₂-ekvivalenter.

Tjener penger: Hydro Sunndal tjener penger, til tross for prisnedgang på grunn av at det produseres mer metall på verdensmarkedet enn hva som etterspørres. Kina, som nå produserer mer enn halvparten av all aluminium i verden, produserte i fjor omtrent to millioner tonn aluminium mer enn sin innenlandske etterspørsel. 

Saken oppdateres.

- 2015 var et veldig godt år for Hydro Sunndal. Vi fikk startet opp igjen nedstengt kapasitet i Su3 og nå er vi tilbake i full drift i elektrolysen. Våre ansatte har mye å være stolte over for året som gikk. Nå er det likevel veldig viktig at vi fortsetter arbeidet med å gjøre oss enda mer robust, for markedene er ikke like gode nå som de var i første halvår i fjor, sier fabrikksjef Eivind Mikalsen.

Resultatet for fjerde kvartal viser at Hydro Sunndal gikk med 220 millioner kroner i overskudd før renter og skatt. For året under ett viser regnskapet et tilsvarende overskudd på 1,518 milliarder kroner.

- Fjoråret startet veldig bra, men vi har opplevd fallende priser gjennom året, noe som har gitt lavere inntjening mot slutten av året, enn i de første kvartalene, sier Mikalsen.

Slapp ut 640 000 tonn CO₂

Det totale utslippet fra produksjonen til Hydro i Sunndal endte i fjor på 640.000 tonn CO₂-ekvivalenter. Det gjør aluminiumsverket til utslippsversting på land i Midt-Norge og i Norge. Flere miljøorganisasjoner mener at Hydro bør jobber mer med å få til fangst og lagring av CO₂ ved alu-verket på Sunndalsøra - og andre alu-verk.

- Vi har gjennomført studier for å se på mulighetene til å øke CO₂-konsentrasjonen slik at vi potensielt hadde kunnet fange og lagre CO₂ fra verkene våre. Den eneste måten å øke CO₂-konsentrasjonen tilstrekkelig er å redusere avsuget fra elektrolysecellene. En mer konsentrert avgass blir imidlertid mye varmere, noe som medfører en rekke utfordringer både i forhold til materialtekniske begrensninger, økt fare for lokale utslipp av fluor og støv, samt helsemessige utfordringer knyttet til hvilke temperaturbelastninger operatørene våre blir utsatt for, uttaler informasjonssjef Øyvind Breivik til Adresseavisen. I 2012 gjennomførte Gasnova en kartlegging av mulige prosjekter for CO₂-fangst og lagring i Norge på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet. Her var aluminiumverket på Sunndalsøra med i studien, men hovedkonklusjonen fra Gassnova var at Hydro Sunndal ikke ble tatt med videre blant de bedriftene som skulle studeres nærmere for fullskala karbonfangst.

Ingen fangst og lagring nå

- Avgassen fra et aluminiumverk er bare omtrent én tidel av CO₂-konsentrasjonen i avgassen fra et gasskraftverk, og selv for gasskraftverk viser det seg veldig krevende å gjennomføre rensing i praksis. En annen utfordring er knyttet til avstanden fra verkene våre til potensielle lagringsområder. Men vårt hovedfokus er å løpende forbedre egen drift slik at vi reduserer karbonavtrykket vårt så mye som mulig. Skal CO₂-utslipp fra aluminiumverk fjernes helt må enten renseteknologien gjøre store fremskritt, eller så må aluminiumindustrien finne opp en ny produksjonsmetode. Et aluminiumverk slipper ut CO₂ fordi det benyttes karbon som reaksjonsmateriale i elektrolyseprosessen. Det forskes aktivt i industrien på å finne alternative løsninger, men hittil er det ingen av disse teknologiske løsningene som er kommersielt anvendbare, fortsetter Breivik. Han understreker: - Tross betydelige CO₂-utslipp mener vi likevel at metallet som produseres i Sunndal er bra for det globale klimaet. Hovedgrunnene til dette er at aluminiumen vi produserer i Norge er basert på CO₂-fri vannkraft, at det lette metallet muliggjør mindre utslipp fra både bygninger og biler, og at når metallet først er produsert så kan det resirkuleres om og om igjen med minimale klimagassutslipp. Vi har vår industris mest ambisiøse klimamål, nemlig å bli karbonnøytrale innen 2020, og det skal vi klare.

Ja til Karmøy-pilot

Samtidig som årsresultatet ble presentert tirsdag, kom også nyheten om at Hydro har fattet en formell byggebeslutning for den planlagte, fullskala teknologipiloten på Karmøy. Piloten skal verifisere verdens mest klima- og energieffektive produksjon av primæraluminium. De samlede kostnadene er beregnet til 4,3 milliarder kroner, og består av netto prosjektkostnader på 2,7 milliarder kroner og rundt 1,6 milliarder kroner i støtte fra Enova. En del av denne Hydro har besluttet å bygge den planlagte, fullskala teknologipiloten på Karmøy.

- Dette er en stor dag for Norge og regionen. Denne satsingen skal lede oss inn i det grønne skiftet som vi skal leve av framover, kommenterer statsminister Erna Solberg ifølge Haugesunds Avis.

Høye tall: - Tross betydelige CO2-utslipp mener vi likevel at metallet som produseres i Sunndal er bra for det globale klimaet, sier informasjonssjef i Hydro, Øyvind Breivik (til venstre). I bakgrunnen økonomisjef for Hydro Sunndal, Egil Brevik. 

Høye tall: - Tross betydelige CO2-utslipp mener vi likevel at metallet som produseres i Sunndal er bra for det globale klimaet, sier informasjonssjef i Hydro, Øyvind Breivik (til venstre). I bakgrunnen økonomisjef for Hydro Sunndal, Egil Brevik. 

På forsiden nå