Vil sjekke om arbeidsmiljøet kan skade pasientene

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag følger opp Daniel-saken med nytt tilsyn på Molde sykehus.

Saken oppdateres.

- I forbindelse med Helsetilsynets behandling av Daniel-saken, ble det avdekket forhold ved arbeidsmiljøet som ikke så ut til å være helt på stell, og som kunne være en risiko for pasientsikkerheten, sier fylkeslege Jan Vaage i Sør-Trøndelag til Adresseavisen.

Han forteller at Helsetilsynet ønsker en tilsynsmessig oppfølging av tilsynet som ble gjennomført ved Møre og Romsdal Helseforetak i 2014.

I rapporten etter dette tilsynet kom det fram at det fortsatt er utfordringer i helseforetakets oppfølging av det psykososiale miljøet som har betydning for pasientsikkerheten.

- I denne saken har Fylkesmannen i Møre og Romsdal erklært seg inhabil. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er derfor oppnevnt som settefylkesmann, sier Vaage.

LES OGSÅ: Helsetilsynet: – Daniel (2) fikk forsvarlig helsehjelp

Arbeidstilsynet er med

Fordi dette dreier seg om arbeidsmiljøspørsmål vil tilsynet med Molde sykehus bli foretatt i samarbeid med Arbeidstilsynet.

Det skal gjennomføres i tidsrommet 2.-4. mai, og helseforetaket fikk varsel om tilsynet fredag 18. mars.

Tilsynet vil omfatte Avdeling for dagbehandling og operative seksjoner, Avdeling for kirurgiske og akuttmedisinske seksjoner, Avdeling for anestesiologi og Avdeling for øre, nese og hals.

- Foreløpig kan jeg ikke si så mye mer. Vi er helt i starten av dette arbeidet.

- Hva er det med arbeidsmiljøet dere vil se nærmere på?

- Jeg kan ikke si hva det kan være før vi har hatt møte med sykehuset. Vi ønsker å stille med blanke ark, og prøve å gjøre tilsynet uten å ha mange fordommer i forkant, men noe av det som har vært bekymringsfullt kommer fram i den forrige tilsynsrapporten, sier Jan Vaage.

LES OGSÅ: Molde sjukehus får kritikk etter dødsfall

Dårlig oppfølging

Statens helsetilsyn konkluderte med at Molde sykehus brøt loven ved mangelfull oppfølging, etter at Daniel Flemmen Ødegård (2) døde som følge av komplikasjoner etter en mandeloperasjon i 2009.

«Sykehuset har ikke ryddet opp i det dårlige psykososiale arbeidsmiljøet ved sykehuset og har både gitt for dårlig informasjon til, og fulgt opp pårørende for dårlig. Vi vil derfor be fylkesmannen om å følge opp det psykososiale arbeidsmiljøet tilsynsmessig i en egen sak. Helsehjelpen som sykehuset gav Daniel, var forsvarlig, men alt var ikke god praksis,» heter det i rapporten.

Statens helsetilsyn fant at foretaket ikke har ivaretatt pasientsikkerheten i oppfølgingen etter hendelsen.

LES OGSÅ: Helsetilsynet klar med Sebastian-rapport: - Brøt spesialisthelsetjenesteloven

Fryktkultur

Det er avdekket betydelige utfordringer i håndteringen av det psykososiale arbeidsmiljøet, og flere har beskrevet en fryktkultur i virksomheten og unnvikenhet hos foretakets ledelse.

Ledelsesstrukturen og mangelfull styring førte til uklarheter rundt ansvar og myndighet.

Det ble ikke gjennomført avvikshåndtering i samsvar med kravene til kvalitetsforbedring.

«Mangelfull oppfølging av denne alvorlige hendelsen gjorde at foretaket ikke identifiserte risiko- og forbedringsområder, slik at relevante tiltak kunne bli iverksatt» heter det i den forrige tilsynsrapporten.

Det er disse forholdene Fylkesmannen i Sør-Trøndelag nå skal se nærmere på i den nye tilsynssaken ved Molde sykehus.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.

På forsiden nå