Politiets lønn- og regnskapssenter til Kristiansund

Regjeringen har bestemt at politiets lønns- og regnskapssenter skal ligge i Kristiansund.

Harald T. Nesvik, parlamentarisk leder i Frp.  Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

Saken oppdateres.

I dag utføres lønns- og regnskapsoppgaver på 44 forskjellige steder i politiet, og det benyttes nesten like mange ulike lokale løsninger for oppsett av regnskap.

– Det sier seg selv at det ikke er en effektiv måte å drive på, sier Harald Nesvik, parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet.

Lønns- og regnskapssenteret samles som en del av nærpolitireformen, der politiet skal effektivisere etatens administrative funksjoner. Hensikten er å frigjøre flest mulig administrative ressurser som kan omdisponeres til operative polititjenester.

– Nærpolitireformen handler om at politiet skal være tilgjengelig der folk er. Ved å samle lønns- og regnskapssenteret på ett sted, kan politiet utnytte ressursene bedre og fokusere mer på de operative oppgavene i distriktene, sier Nesvik.

Stortingsrepresentant Pål Farstad (V) fra Møre og Romsdal sier det kan være snakk om rundt 70 statlige arbeidsplasser.

– Dette vil ikke bare bety et løft for Kristiansund, men et løft for hele regionen, sier Farstad.

På forsiden nå