Denne steinblokka stopper rasopprydding

En tretti kubikkmeter stor løs steinblokk truer oppryddingsarbeidet på riksvei 70.

Her vurderer mannskaper fra Statens vegvesen og Veidekke hvordan de skal sikre området ved Gråura i Sunndal. Den farlige steinblokka midt på bildet.  Foto: Tommy Fossum

Saken oppdateres.

Veitrafikksentralen har varslet at veien vil bli stengt i flere dager. Det er umulig å si når den kan åpnes igjen.

- Steinblokka må fjernes før det kan skje noe mer på stedet. Den er løs og berget under den er veldig porøst, sier Adresseavisens reporter på stedet, Tommy Fossum.

Her kan du se videoen som Julian (13) filmet av raset i Gråura da han og familien var på vei hjem til Oppdal lørdag kveld.

Den aktuelle steinblokken henger ca. ti meter over veibanen.

Skal pigges ned

Folk fra Statens vegvesen og entreprenøren med ansvar for veistrekningen Oppdal-Sunndalsøra, Veidekke, har i dag vurdert hvordan den gigantiske steinblokka kan fjernes, sammen med fjellsikringseksperter.

Statens vegvesen opplyste tidligere i dag til Adresseavisen at det var aktuelt å sprenge ned blokka, bruke luftputer til å løfte den ned, eller forsøke å spyle den ned.

Søndag ettermiddag forteller byggeleder Joakim Albrigtsen i Statens vegvesen at de vil bruke en maskin til å pigge ned den store blokka og løsmassene.

Statens vegvesens byggeleder, Joakim Albrigtsen, peker på området med den farlige steinblokka.  Foto: Tommy Fossum

 

Bygger vei

- Det første vi prioriterer er å få ned den store blokka. Når vi får ned den kan vi gå løs på massene nedenfor. Vi kan ikke si nøyaktig hvordan alt dette skal gjøres på det nåværende tidspunkt, sier Albrigtsen.

For å få opp utstyret må det fylles opp masser og lages en liten anleggsvei på stedet, bekrefter han. Byggelederen vil ikke anslå noe om hvor lang tid dette vil ta. Heller ikke hvor raskt arbeidet kan komme i gang. Det er imidlertid klart at det vil ta flere dager før veien kan åpnes igjen.

- Vi må få fjernet den store blokka først. Det er ikke trygt for mannskaper å jobbe så lenge den befinner seg der, sier han.

Stort ras

I alt ca. 200 kubikkmeter masse blokkerer fortsatt riksveien ved rasstedet. I dette ligger også en 50 kubikkmeter stor steinblokk som raste ned i natt.

LES OGSÅ: Stort steinras sperrer riksvei 70

Veien ble stengt like etter klokken ti lørdag kveld etter at en bilist oppdaget at det var gått et lite ras og varslet vegtrafikksentralen. I samråd med entreprenøren med ansvaret for veistrekningen valgte de å stenge veien for trafikk. Like etter gikk et større ras som sperret veien. Vegtrafikksentralen varsler nå at veistrekningen vil være stengt i flere dager fremover.

I løpet av natten raste 200 kubikkmeter masse ned på veien. Blant dette er flere gigantiske steinblokker som må deles opp før de kan fjernes.  Foto: Tommy Fossum

 

- Noen av blokkene som ligger på vegen er store og må deles opp for å få ryddet dem unna, sier seksjonsleder Torgeir Bye i Statens vegvesen i en pressemelding.

Han viser også til at sikkerheten til de som skal utføre oppryddingsarbeidet på stedet er det aller viktigste.

Skulle sikres bedre

Det var like etter klokken ti lørdag kveld at Vegtrafikksentralen fikk melding fra en bilist om at det var gått et ras i området. Entreprenøren som har ansvaret for veistrekningen valgte å stenge veien fordi det var fare for nye ras.

Området der raset gikk er kjent som Gråura. Det ligger i Sunndal kommune. Etter det Adresseavisen har fått opplyst var det planlagt sikringsarbeid i dette området i sommer. På spørsmål om området har vært tilstrekkelig sikret frem til i dag svarer ingeniørgeolog Ine Gressetvold fra Statens vegvesen følgende:

- Det som var bra denne gang var at entreprenøren fikk et forvarsel om at noe var på gang og derfor stengte veien, sier Gressetvold.

Må kjøre rundt

Av sikkerhetsårsaker er det uaktuelt å rydde deler av veien for å slippe frem trafikk. Statens vegvesen anbefaler derfor E39 og ferjesambandet Halsa -  Kanestrøm som omkjøringsvei. Det er også mulig å kjøre fylkesvei 65 og fylkesvei 670 ferjesambandet Kvanne-Rykkjem, men dette sambandet trafikkeres kun av ei mindre ferje, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Det er forventet stor trafikk på omkjøringsveiene søndag kveld på grunn av helgetrafikken fra Oppdal til Nordmøre. Statens vegvesen har allerede varslet Fjord1 slik at ferjetilbudet kan styrkes på begge ferjesambandene.

- Trafikantene må forvente at det er kø og regne med at turen tar lang tid, sier seksjonsleder Torgeir Bye i Statens vegvesen i en pressemelding.

Statens vegvesens byggeleder, Joakim Albrigtsen, peker på området med den farlige steinblokka. 
        
            (Foto: Tommy Fossum)

Statens vegvesens byggeleder, Joakim Albrigtsen, peker på området med den farlige steinblokka.  Foto: Tommy Fossum

På forsiden nå