Her blir det utfordring i juletrafikken

Riksvei 70 blir stengt fram til lillejulaften fordi Statens vegvesen må haste-rassikre veien. Men det er omkjøringsmuligheter.

  Foto: Tommy Fossum

Saken oppdateres.

Det er ved Fale bru i Sunndalen – veien mellom Oppdal og Kristiansund - problemene har oppstått. Her har løsmasser fra en morene og ned mot veibanen vært i aktivitet en tid.

Da mannskaper skulle rydde området for skog i forrige uke, ble forholdene i området tydeligere. Geotekniske undersøkelser viste at det er behov for sterkere sikring og at arbeidet ikke kunne vente.

Ventetid opp mot 40 min

Sikringsarbeidet krevde spunting, mente vegvesenet. Dette arbeidet gjøres med store maskiner som må stå i vegbanen. Maskinene kom, men forsvant nesten like raskt som de kom.

- I utgangspunktet var det planlagt spunting døgnet rundt, men etter nærmere vurdering av massene ble det bestemt at det best egnede alternativet var å gå til verks med gravemaskin, forklarer Joakim Albrigtsen, Byggeleder i Statens vegvesen.

Siden mandag har veien ved området som nå rassikres vært stengt, men det er omkjøring forbi den rasutsatte skråningen, via Fv313 Hoåsvegen, mellom Falebrua og Vinnu. Denne vegen er imidlertid smal og ikke egnet for å ha tungtrafikk i begge retninger samtidig. Derfor er det manuell trafikkdirigering slik at det kun kan kjøres en retning av gangen. De som kjører strekningen må regne med ventetid på opp mot 40 minutter. Dette gjelder hele døgnet.

Varsler mye nedbør

Nødetatene og rutegående transport må også bruke omkjøringsvegen. Disse blir prioritert foran annen trafikk. Man må påregne ventetid på opp mot 40 minutter.

Det har tidligere vært antydet at veien kunne åpnes igjen for vanlig trafikk torsdag. Det skjer ikke.

- Disse arbeidene kan være uforutsigbare, men vi sikter på åpning av vegen lørdag kl. 16.00, uttaler Albrigtsen.

- Det er meldt mye nedbør de kommende dagene. Hva vil det bety for arbeidet?

- At det er meldt nedbør skal ikke ha betydning for verken fremdriften eller sikkerheten.Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå