Brann på Tjeldbergodden

Alle ansatte ble evakuert.

Det brenner på industrianlegget Tjeldbergodden på Nordmøre – alle ansatte er evakuert.