Leger brøt loven da de ville skru av respirator som holdt mann i live

To leger brøt loven da de konkluderte med at det ikke var forsvarlig å holde en mann i 70-årene i live med respirator, ifølge fylkeslegen i Møre og Romsdal.

Saken oppdateres.

I november 2018 fikk familien til en ALS-syk mann fra Ålesund varsel om at respiratoren som holdt mannen i live, ville bli slått av sju dager senere. Beslutningen var imot familiens ønske, som mente at den ALS-syke mannen fremdeles var bevisst og ønsket å leve.

Fylkeslegen i Møre og Romsdal har vurdert saken og konkludert med at to leger brøt loven, skriver NRK.

Avgjørelsen om å avslutte den livsforlengende behandlingen er utsatt inntil videre. Mannen fylte 76 tidligere i år.

Han har vært avhengig av respirator for å puste siden 2012. Legene mente det ikke lenger var medisinsk eller etisk forsvarlig å holde ham i live etter seks år.

I rapporten fra fylkeslegen kommer det fram at legene flere ganger de siste årene konkluderte med at tidspunktet for å avslutte behandlingen nærmet seg. Legene får kritikk fordi de ikke var i tett nok dialog med de pårørende om når respiratoren skulle skrus av. Fylkeslegen mente de burde ha fått fagfolk utenfra til å vurdere saken på nytt.

Fagdirektør Torstein Hole ved Helse Møre og Romsdal sier til NRK at helseforetaket har lært at de skal sikre enda bedre kommunikasjonsprosesser med pasient og pårørende. Legene ønsker ikke å kommentere saken overfor kanalen.

På forsiden nå