Politiet tapte sak om lasermåling

To rettsinstanser har frifunnet en 39-åring for å ha kjørt i 85 km/t i 50-sonen. Politiets bruk av lasermåler er underkjent.

Saken oppdateres.

Det var søndag 29. april i fjor i en 50-sone i Volda at mannen ble tatt i fartskontroll. Laseren viste at han skulle ha kjørt i 85 km/t. Men i Søre Sunnmøre tingrett i september ble han frifunnet.

De to meddommerne fant det tvilsomt om det var tiltaltes bil som ble målt. Rettes formann fant det derimot bevist utover rimelig tvil at det var tiltaltes bil kontrollposten målte farten til.

Nektet å vedta bot

Nå har Frostating lagmannsrett under dissens kommet til samme resultat. De to mannlige fagdommerne og to mannlige meddommere frifunnet 39-åringen, mens den kvinnelige fagdommeren og de to kvinnelige meddommerne stemte for domfellelse.

Tiltalte nektet å vedta politiets forelegg på 7000 kroner og tap av førerkort for syv måneder. Dermed ble saken brakt inn for retten.

Den aktuelle søndags ettermiddagen var tiltalte sammen med sin kone og barn på biltur. I en annen bil kjørte broren og hans familie.

Flertallet legger til grunn politimannens forklaring om at han ikke kunne være helt sikker på at laseren ikke hadde vært i bevegelse under målingen. Laseren sto på et stativ, kontroller og loggføringer skjedde i samsvar med regelverket.

Stor mørk firehjulstrekker

Tiltalte og vitnene fortalte at de lå bak en stor mørk firehjulstrekker, mens politifolkene ikke så noen slik bil. Politimannen med laseren kunne ikke utelukke at han beveget på laseren da han skulle sikte seg inn på nummerskiltet. Lasermålingen ble foretatt bakfra, og målestedet var 91,7 meter fra måleposten. Nummerskiltet bak på bilen var festet på venstre side. Selv om politimannen mente at bevegelsen ikke hadde noen betydning for måleresultatet, finner flertallet å ikke kunne se bort fra at en bevegelse av måleapparatet under selve målingen har påvirket måleresultatet.

Mindretallet er derimot overbevist om at lasermålingen er riktig. Følgelig blir tiltalte frifunnet.

På forsiden nå