Sykehusstriden i Møre og Romsdal:

- Sykehuset bør bygges i Molde

Et flertall i styret til Helse Møre og Romsdal mener at det nye sykehuset bør bygges på Opdøl på Hjelset i Molde kommune.

Saken oppdateres.

Styret i Helse Møre og Romsdal har i to timer vurdert de to tomtevalgene. Like etter klokken 13.30 ble det i praksis klart at flertallet i styret i Helse Møre og Romsdal vil gå for å bygge det nye fellessykehuset i Nordmøre og Romsdal på Opdøl-tomta i Molde.

Ved endelig votering vant Molde med 5 mot 4 stemmer. Det betyr at Storbakken-tomta i Kristiansund utgår.

– Det blir lettere å ta ut storfordeler ved Opdøl enn på Storbakken, men jeg har stor respekt for alle argumentene i denne saken. Vi får nye vurderingskriterier hele tiden, og det er mange argumenter her som er viktige, sier Stein Kinserdal.

Kort avstand når man skal samarbeide tett med blant annet utveksling av personell av sykehuset i Ålesund vektlegger styrelederen.

Nestleder i styret, Petter Bjørdal, er bekymret for økonomien i helseforetaket. Det fikk han til å gå bort fra Storbakken-alternativet - og støtte Opdøl og Molde.

– Rapportene viser at vi ikke har økonomisk bærekraft til å bygge for nesten seks milliarder kroner. Regnestykkene forutsetter at vi skal spare 736 millioner kroner, og jeg har spurt meg om hvordan vi i all verden skal få til dette. Vi må unngå doble funksjoner, og samle mest mulig. Det er det lettest å få til ved å samle sykehusene i sør. Det er lettere å få til et tettere samarbeid mellom Ålesund og Opdøl, argumenterte Bjørdal.

Tidligere hadde de tre ansatterepresentantene i styret foreslått å utsette hele saken, men fikk ikke med seg resten av styret på det.

Dermed valgte styret i dag å behandle tomtevalget, men ansatterepresentantene ba om å få inn følgende i protokollen:

- Foretaksloven og forvaltningloven gjelder, og de kritikkverdige forholdene stilt i møtet må få juridisk gjennomgang raskt etter styremøtet. På den bakgrunn velger vi fortsatt å være til stede i debatt og votering i respekt for brukerne og pasientene, utalte Trine Sevaldsen, på vegne av de tre ansatterepresentantene.

Dramatisk møtestart

Det ble en dramatisk start på styremøtet i Helse Møre og Romsdal da ansatterepresentant Harald Topphol fra Volda uttalte:

- Jeg er usikker på om vi kan fatte et lovlig vedtak på grunn av alvorlig brudd på foretaksloven eller annen straffelov.

Topphol fortalte deretter i det åpne styremøtet om en samtale med fagdirektør Odd Veddeng om møter 27. og 28. november, der Eidsvik la fram sine vektinger av spørsmålet om sykehusplassering. Adm. dir. i Helse Midt-Norge Daniel Haga skal ha sagt at styret i Helse Midt-Norge ikke kan godta noe annet enn Hjelset. Etter å ha tatt en telefon, sier han at også styreleder Strand i Helse Midt-Norge støtter dette.

- Astrid ba om å få på plass en sluttavtale. Hun fikk da beskjed om at hun måtte gå for Hjelset. Dette er et forsøk på utpressing, og hvis Eidsvik hadde tatt i mot, har dette vært korrupsjon, konstaterte Topphol, som fikk støtte av ansattrepresentant Charles Austnes fra Ålesund.

- For advokater og jurister

- Astrid skulle fabrikere et annet motiv for å trekke seg over nyttår. Enten må saken utsettes eller avvises på bakgrunn av disse opplysningene, hvis ikke vil det være vanskelig for oss som ansatterepresentanter å delta i den videre debatten.

– Dette er en sak for advokater og jurister å vurdere. Det er få som vet dette før nå. Vi skal være ansvarlige styremedlemmer og hvis vi ikke legger fram dette, unndrar vi opplysninger. Vi blir strafferettslig ansvarlige i etterkant, sa Charles Austnes, og la til: - Det forundrer meg at noe slikt skjer i demokratiet Norge. Helse Midt-Norge har rotet det til. Saka må enten utsettes eller avises, hvis ikke blir det vanskelig for oss som ansatterepresentanter å delta, sier Austnes.

- Jeg synes det er veldig sterke påstander som kommer. Det er ikke i disse sakene kommet fram noe som viser en kobling mellom sluttavtale og Eidsviks innstilling. Direktøren hadde full frihet til å legge fram det hun ønsket. Det er veldig sterke påstander som framkommer og jeg synes det er høyst urimelig å komme med slike påstander, sa Kinserdal.

«Enklest å forhandle» etter nyttår

Astrid Eidsvik selv bekrefter onsdag ettermiddag i en e-post til adressa.no, at hun fikk beskjed om at det ville være enklere å forhandle om sluttavtalen hennes dersom hun ventet med å gå av til nyåret. Helse Midt-Norge ville da håndtere kommunikasjonen om hvorfor hun gikk av og at det skulle handle om private årsaker - ikke sykehuslokalisering.

Hun skriver i e-posten at:

«Det er riktig at jeg ennå ikke har fått noen sluttavtale etter avgangen min den 4. desember. Det er også riktig at det er blitt tydelig formidlet gjennom e-post fra styreleder at han har forstått Helse Midt-Norge slik at det vil være enklere å forhandle om sluttavtalen min dersom jeg sto som adm.direktør til over nyttår. Innholdet i sluttavtalen min var ikke knyttet til tomtevalget, men til at jeg sto i stillingen til etter styremøtet».

Eidsvik fortsetter:

«Styreleder og Helse Midt-Norge villa da ta hånd om kommunikasjonen knyttet til min avgang, blant annet knytte dette til at jeg var sliten, ønske om å gjøre noe annet osv. Som kjent gikk jeg likevel av som adm. Direktør og grunnlaget for avgangen er kjent gjennom en egen pressemelding».

Hun presiserer i samme e-post at sluttavtalen hennes ikke var oe tema i møte med Helse Midt-Norge 27. og 28. november. Da var det, ifølge Eidsvik, vekting av de ulike elementene som skulle føre frem til lokalisering av nytt sykehus som ble drøftet.


LES OGSÅ: Høie må svare kontrollkomiteen

LES OGSÅ: Kommentar: Avgått direktør sitter på svarene (PLUSS - krever innlogging)

– Umenneskelig oppgave

– Styret i Helse Møre og Romsdal har en umenneskelig oppgave, og ingen misunner dem jobben de nå er satt til å gjøre.

Dette sier ordfører i Kristiansund, Per Kristian Øyen, til adressa.no.

Styret startet klokken ti behandlingen av sin største sak noen gang: Hvor skal det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal bygges? Det står mellom Opdøl på Hjelset i Molde kommune og Storbakken i Frei i Kristiansund kommune.

– Jeg tror styret er satt under et stort press. Jeg er spent på hvordan dagen blir. Det kan bli en utsettelse - og det kan bli en beslutning. I går trodde jeg på en utsettelse, i dag er jeg mer usikker, sier Øyen.


LES OGSÅ: LEDER: Molde favoritt i sykheusstriden

Kontrollkomiteen på saken

I går kveld ble det klart at helseminister Bent Høies (H) rolle i sykehusstriden i Møre og Romsdal blir tema i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité på torsdag.

– Bent Høie har ikke svart klart på spørsmål om sin egen involvering knyttet til stedsvalget. Vi må ha svar på innholdet i dialogen mellom Høie og Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge, sier komiteens formann, stortingsrepresentant Martin Kolberg (Ap), til NTB.

Kontrollkomiteen på Stortinget vil stille Sp som synes det er riktig at kontrollkomiteen på Stortinget stilelr spørsmål ved Høies håndtering av saken.

– Jeg synes det er riktig at det blir sett på hans rolle i saken. Jeg har vært kritisk til Høies håndtering, og ingen av oss vet hva som har skjedd, sier Øyen.

– Det vil være fint om vi klarer å få til en avgjørelse, men jeg tror ikke med det at det blir ro i fylket.

– Har styret vært under et hardt press de siste dagene?

– Ja, men jeg tror ingen har vært utsatt for noe ubehagelig. Men tomtevalget i denne regionen vekker sterkere følelser enn i andre regioner av landet, sier Kinserdal, som mener at Helse Møre og Romsdal kan ta stilling til tomtevalget helt uavhengig av Stortingets kontrollkomités spørsmål til helseministeren i morgen.

– Jeg tenker at vi kan ta stilling til denne saken, sa får kontrollkomiteen og Høie gjøre det de må. Jeg føler vi har den bakgrunnen vi trenger for å ta stilling til denne saken, sier Kinserdal, som ikke tørr å spå hvor lang tid styrebehandlingen vil ta.

– Kommer det utsettelsesforlsag, så kan vi være ferdig før lønsj, men det kan bli en lang dag.


LES OGSÅ: - Vil velge sykehustomt før jul

Styret og administrasjon i Helse Møre og Romsdal i samtale i en pause under behandlingen av den betente tometevalg-saken onsdag ettermiddag. Fra venstre: Torbjørg Vanvik, Petter Bjørdal, Stein Kinserdal og Dag Hårstad. 
    
      (Foto: Tommy Fossum)

Styret og administrasjon i Helse Møre og Romsdal i samtale i en pause under behandlingen av den betente tometevalg-saken onsdag ettermiddag. Fra venstre: Torbjørg Vanvik, Petter Bjørdal, Stein Kinserdal og Dag Hårstad.  Foto: Tommy Fossum

Ordfører i Kristiansund, Per Kristian Øyen, misunner ikke styret i Helse Møre og Romsdal i dag. 
    
      (Foto: Tommy Fossum)

Ordfører i Kristiansund, Per Kristian Øyen, misunner ikke styret i Helse Møre og Romsdal i dag.  Foto: Tommy Fossum

Styreleder i Helse Møre og Romsdal Stein Kinserdal (til venstre) og adm. dir. Dag Hårstad er forberedt på en lang dag i Ålesund. 
    
      (Foto: Tommy Fossum)

Styreleder i Helse Møre og Romsdal Stein Kinserdal (til venstre) og adm. dir. Dag Hårstad er forberedt på en lang dag i Ålesund.  Foto: Tommy Fossum

På forsiden nå