Molde vant -Kristiansund tapte

Med åtte mot to stemmer gikk styret i Helse Midt-Norge inn for at et nytt sykehus til seks milliarder kroner bygges på Opdøl-tomta i Molde. Kristiansund taper flere hundre arbeidsplasser.

Med åtte mot to stemmer gikk styret i Helse Midt-Norge inn for at det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal skal legges til Opdøl i Molde.   Foto: Jens Petter Søraa

Saken oppdateres.

Et overveldene flertall av styret i Helse Midt-Norge gikk inn for at det nye sykehuset skal legges til Opdøl i Molde. Kun to representanter støttet bygging på Storbakken på Frei i Kristiansund.

- Folket i nordre del av fylket vil også få et akseptabelt tilbud med dette valget. Jeg er også trygg på at beredskapen i Nordsjøen vil være ivaretatt med et nytt sykehus på Opdøl. Dette vil også skape et mer sammenhengende, kraftig og bedre fagmiljø i Møre og Romsdal, oppsummerte styreleder Ola Strand.

- Når statsråden i morgen gjør sitt endelige valg, så håper jeg fogderistriden i fylket legges til siden og at det blir bedre samhandling i Møre og Romsdal. Nå må vi samles oss om en etablering. Det er det viktigste, avsluttet han, før helseforetaket gjorde sitt vedtak.

– Mangler legitimitet

– Dette er reprise fra styremøtet i Helse Møre og Romsdal i går. Vedtaket mangler legitimitet, og saken er ikke avsluttet, sier ordfører i Kristiansund, Per Kristin Øyen, til adressa.no. Han mister mange arbeidsplasser i nordmørsbyen hvis vedtaket står vedlag, og er skuffet over behandlingen i helseforetaket. Han er enig med Kristiansund Høyre at helseministeren ikke kan fatte endelig beslutning i saken i morgen.

– Her må alle kortene på bordet rundt alle påstandene som er kommet fram de siste dagene. Vi kan ikke leve med opplysningene om utidig press og innblanding i saksbehandlingen fra Helse Midt-Norge i en så viktig sak som dette, sier Øyen.

Skuffet over prosessen

Styremedlemmene Tore Kristiansen og Bjørg Henriksen er de eneste som har sagt klart at de vil gå for Storbakken på Frei i Kristiansund kommune - og kritiserer både utredninger og prosessen.

– På grunn av akuttberedskapen, ikke minst rundt offshoreaktiviteten, bør sykehuset legges til Storbakken ved Kristiansund. Om det legges til Molde, tror jeg mer aktivitet flyttes til Ålesund. Det vil jeg ikke være med på, sa styremedlem Tore Kristiansen.

Styremedlemene Rune Heggedal og Bjørg Henriksen er kritiske til prosessen før styremøtet.

– Jeg er ikke fornøyd med prosessen. Tilliten og legitimiteten er svekket, sa Heggedal.

– Det var forventninger til at dette skulle landes trygt. Skuffelsen var derfor stor da dette veltet mot slutten, fortsetter Bjørg Henriksen, som forstår de sterke reaksjonene.

– Hva skjedde i sluttfasen? Det er mitt store spørsmål. Jeg synes det har vært tungt å følge saken, særlig fordi en del av spekulasjoene som har blitt reist ikke har blitt dementert. Det fortserker mistanken - og det synes jeg er veldig trist. Jeg stilte flere spørsmål til min styreleder om Astrid Eidsviks avgang, men har ikke fått svar på var hva var det som virkelig skjedde.

Rune Heggedal sa han ser gode argumenterer for begge byene og medga at han har skiftet standpunkt flere ganger, men at han til slutt har landet på Opdøl og Molde.

– Jeg hadde håpet på et klart svar fra styremøtet i Helse Møre og Romsdal. Det fikk vi ikke, sa Heggedal, som synes tempoet og tidsfristene i saken er for knappe.

– Dette vil inngå som læreverk om offentlig styring, for det er mye å lære av hvordan saker ikke skal håndteres i sykehusstriden.

Ålesund forblir motoren

Adm. dir. Daniel Haga innledet styremøtet med å medgi at saken har vært krevende.

– Og med delvis innhold som jeg godt kunne ha vært foruten. Men det er viktig at vi nå er på et punkt der vi kan bringe saken et hakk videre, sa Haga. Han understreket at et sterkt fagmiljø og økonomisk bærekraft er hovedårsaken at han går inn for å legge det nye sykehuset på Opdøl-tomta i Molde. Samtidig kommenterte han forholdet mellom Ålesund sykehus og det nye fellessykehuset.

–Det er kommet mange utsagn om dette, og jeg foreslår at styret fastslår at Ålesund i fremtiden skal fortsette å være det mest differensierte sykehuset i Møre og Romsdal, sa Haga. Han understreket samtidig at det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal vil ha fylkesdekkende funksjoner.

På forsiden nå