Åpner ikke barneavdelingen i helga

Styret vil ha barnelege på vakt, pleiepersonell på jobb, og styrket ambulansetjeneste, men vil ikke gjenåpne avdelinga i helgene.

Styret i Helse Møre og Romsdal hørte på kritikken og vil sette inn tiltak for å styrke helgetilbudet.  

Saken oppdateres.

Strakstiltakene vil først være på plass neste helg, 6. mars.

I oktober stengte Helse Møre og Romsdal barneavdelingen ved sykehuset i Kristiansund i helgene for å spare penger.

Stengningens skapte store reaksjoner hos leger, pasienter, pårørende og i lokalsamfunnet. Søndag døde ti måneder gamle Sebastian i helikopteret på vei til St. Olavs Hospital, noe som skapte enda mer fortvilelse.

Det er ikke kjent om helgestengningen spilte inn på utfallet av babyens sykdom. Saken undersøkes av Helsetilsynet, og politiet har innledet etterforskning.

Åpner ikke sengeposten

Etter voldsomme reaksjoner lokalt, snudde styret i helseforetaket onsdag og åpnet for et begrenset tilbud i helgene. I går vedtok styret i Helse Møre og Romsdal:

«Dei kortsiktige tiltaka inneber ikkje ei gjenopning av barne- og ungdomsavdelinga, men gir ei styrking av tilbodet på helg. Hensikten med tiltaka er å ha kompetanse tilgjengelig på helg for å redusere behovet for flytting av barn. Desse tiltaka inneber mellom anna ein barnelege i vakt gjennom helga og ein sjukepleiar med kompetanse på barn.»

Selve sengeposten blir altså ikke helgeåpen. Det fører til at at det fortsatt vil være slik at noen barn vil måtte overføres til andre sykehus i helgene likevel. Både på grunn av redusert kapasitet og av medisinske årsaker.

Styret vil ha barnelege på vakt, pleiepersonell på jobb, og styrket ambulansetjeneste, men vil altså ikke gjenåpne avdelinga i helgene. Strakstiltaket skal være på plass 6. mars.

Sjudagersdrift til sommeren?

Parallelt med dette skal helseforetaket utrede en sjudagers driftsform, på sikt. Driften skal tilpasses sesongvariasjon og helg. Styret uttaler at dette vil ta noe lenger tid, og vil involvere brukere, samarbeidspartnere, samt interne og eksterne ressurser. De håper å være i havn med utredningen til juni.

Styrevedtaket skaper ny storm i sosiale medier. Flere påpeker at dette ikke vil være tilstrekkelig til å ta hånd om innelagte pasienter ved avdelingen på helg og at det fortsatt vil medføre mye flytting av barn mellom Kristiansund og Ålesund, selv om kompetansen til å vurdere akuttilfeller nå er på plass.


LES OGSÅ: Én barnelege og én pleier på helg, i Tidens Krav

På forsiden nå