- Vi må gjøre noe

Sunndalingene Anne Melkild og Ingeborg Tafjord tar initiativ til en spontan innsamlingsaksjon for Farid og Farhad Rahimi og deres familie.

Anne Melkild (til venstre) og Ingeborg Tafjord har startet innsamling av penger til familien til Farid og Fahrad, som ble utvist fra Norge etter å ha bodd fire og et halvt år i Sunndal. - Vi føler vi må forsøke å hjelpe familien, som så mange fikke t forhold til i Sunndal, sier de to. 

Saken oppdateres.

Sunndal: Bakgrunnen er at familien, som etter å ha blitt utvist fra Norge etter fire og et halvt års opphold, nå atter en gang er på flukt. Adresseavisen møtte guttene tilfeldigvis på havna i Lesvos, der flyktningene nå strømmer inn.

- Dette er gutter og en familie som lokalsamfunnet kjenner godt. Derfor håper jeg vi får samlet inn penger som kan hjelpe familien, sier Melkild, opprørt etter å ha lest reportasjene i Adresseavisen.

LES MER: Flyktet fra Afghanistan igjen

- Velintegrerte gutter

Det er snart ett år siden mange fotballag fra Sunndal skulle reise til Orkla cup. Farid, keeperen til Sunndals guttelag, kom ikke. Lagkamerater ringte ham fler ganger, men ble brutt. Til slutt tok noen telefonen. Det var politiet. De sa at familien var hentet – og skulle utvises fra landet.

- Det var et sjokk for mange av oss, sier Anne Melkild til Adresseavisen.

LES OGSÅ: Vant for Farid

LES OGSÅ: - Har ikke sterk nok tilknytning

Hun ble kjent med barna da de kom til Sunndal og Norge for fem år siden.

- Disse guttene var velintegrerte. At Utlendingsnemnda har kommet til en annen konklusjon er uforståelig. Guttene og familien bør få komme hjem, og det de regnet som hjem, er Sunndal og Norge, sier Melkild, som uansett hva som skjer med flukten til familien garanterer at pengene kommer til familien.

- Alle midler som kommer inn på kontoen 4035 18 86864 skal gå til Farid og Farhad Rahimi med familie. Det er ment som en mulighet til å bidra litt overfor noen som betydde mye for mange lokalt i Sunndal, sier Melkild.

Kan bli behandlet på nytt

Familien Rahimi har fått endelig avslag på sine asylsøknader etter fire og et halvt år i Norge. Men hvis en person kommer tilbake til Schengen/Norge etter å ha vært i hjemlandet sitt, og søker asyl på ny, vil søknaden bli tatt til ny behandling.

- I Norge vil slike saker bli gjenstand for prioritert behandling. Hvis det er kort tid siden utreisen, vil han eller hun kun bli registrert av politiet. Hvis ikke søkeren påberoper seg nye forhold som kan gi grunnlag for beskyttelse, vil vedtaket bli fattet på bakgrunn av registreringen uten at UDI intervjuer søkeren. I den grad søkeren har nye grunner for å søke asyl, og disse etter utlendingsmyndighetenes saksbehandling tilsier at vedkommende står i fare ved retur, vil han eller hun normalt få beskyttelse, uttaler Håkon Fenstad, assisterende kommunikasjonsdirektør, i Utlendingsdirektoratet til Adresseavisen.

- Innreiseforbud til Norge

Hvis en person er tvangsutsendt av norsk politi, har vedkommende en gjeld til norske myndigheter tilsvarende det uttransporteringen koster, og den kan bli krevd inn hvis vedkommende kommer tilbake til Norge.

Hvis norske myndigheter har utvist vedkommende, har vedkommende også fått innreiseforbud til Norge og hele Schengen-området. Dette er til hinder for at vedkommende kan få visum til Schengen-området, og personen skal normalt bli nektet innreise. Søker personen beskyttelse på grensen, må imidlertid søknaden behandles.

Utlendingsdirektoratet har ingen tall på om det er mange utviste fra Afghanistan som kommer tilbake.

- Vi ser fra tid til annen at afghanere som har blitt uttransportert, kommer tilbake til Norge og søker om beskyttelse på nytt. Da har det ofte skjedd noe i Afghanistan etter at de ble uttransportert, og de får da enten en utvidet registrering eller nytt asylintervju. Hvis de søker asyl, vil sakene bli prioritert og i den grad det ikke er nye troverdige anførsler, vil saken normalt bli gjenstand for en raskt behandling, understreker Fenstad.

På forsiden nå