Moderat rasfare ved Mannen

Farenivået holdes på gult.

Farenivået ved mannen ble satt ned to steg, til gult, mandag morgen. Det melder geolog Lars Blikra fra NVE, Lars Olav Hustad -ordfører Rauma kommune og Andreas Hustad, lensmann i Rauma.

Saken oppdateres.

- Bevegelsen i Veslemannen er fortsatt relativ stor med to centimeter i døgnet i øvre del og omtrent 2 millimeter i døgnet i nedre del. Hastigheten har minket mye siden helgen, hvor den var oppe i 15 centimeter i døgnet. Faregraden er moderat (gul), skriver varsom.no.

Like etter klokken ti tirsdag morgen kom en ny statusrapport om det rasutsatte fjellet, Mannen, i Romsdal. Rapporten sier at farenivået holdes stabilt på gult.

Fikk flytte hjem

Mandag fikk alle de evakuerte i området flytte hjem igjen etter at farenivået ble senket to hakk fra rødt til gult. Rødt betegnes som ekstrem rasfare. Gult betyr at det er økt fare for skred.

- Jeg er ikke lettet over at farenivået er nedjustert, siden situasjonen fortsatt er uavklart. Og det blir ikke avklart før fjellet har rast ned. Nå ønsker vi faktisk at vi får dårligere vær enn det er nå, sa ordfører Lars Olav Hustad i Rauma kommune mandag.

LES OGSÅ: - Det hadde vært greit å bli ferdig med det

- Fortsatt bevegelse

Det er fint vær og lite nedbør som har ført til mindre bevegelser i fjellpartiet Veslemannen.

- Bevegelsene er mindre, men det er fortsatt bevegelse. Den øvre delen av fjellet er voldsomt følsom for nedbør, men vi vet ikke hvor mye nedbør som trengs for at fjellet raser, sa seksjonssjef Lars Harald Blikra i NVE mandag.

LES OGSÅ: - Jeg dirrer fortsatt i spenning

Veslemannen
 • Veslemannen er en del av fjellpartiet Mannen i Romsdalen.
 • Dette partiet, der det er fryktet et større ras, ligger 1.100 til 1.200 meter over havet.
 • Det har et volum på mellom 120 000 og 180 000 kubikkmeter stein.
Et varslet skred
 • Et fjellparti under tindenålen Mannen som tilsvarer 120000 kubikk vil rase ut fra vel 1000 meter høyde.
 • Onsdag 22. oktober 2014 ble flere husstander evakuerte og toglinja i Romsdalen stengt.
 • 27. oktober viste målingene store bevegelser i fjellet, og dagen etter trodde man at skredet bare var timer unna.
 • Det skjedde ikke – og situasjonen stabiliserte seg gjennom vinteren. Under vårsmeltingen var fjellet i bevegelse igjen.
 • Nå er farenivået gult.
De ulike farenivåene
 • GRØNT FARENIVÅ utgjør normalsituasjonen. Det er ikke forventet noe skred i nær framtid (uker/måneder). Vakthavende geolog evaluerer tilstanden til de overvåkede fjellpartiene én gang i døgnet. Dersom fjellets hastighet overskrider gitte terskelverdier, blir geovakten automatisk varslet.
 • Ved heving til GULT FARENIVÅ er det økt fare for skredet skred, men et eventuelt skred er forventet først om noen uker, kanskje noe lenger. Vakthavende geolog sjekker tilstanden til fjellpartiet minimum annenhver time. Politiet, kommuner, NVE m.fl. holder tett kontakt. Gult farenivå medfører normalt ingen pålagte tiltak av typen flytting eller evakuering, men det vil bli satt i gang forberedelser for tiltak som iverksettes ved høyere farenviå.
 • Ved heving til ORANSJE FARENIVÅ har sannsynligheten for skred økt ytterligere, og et skred er forventet å inntreffe innen en uke, kanskje noe lenger. Fjellpartiets tilstand evalueres fortløpende, døgnet rundt. I denne fasen vil kommunen flytte sårbare virksomheter som barnehager, skoler og helseinstitusjoner. Fiskemerder innenfor faresonen blir flyttet til reservelokaliteter utenfor faresonen. Fjorder blir stengt for skipstrafikk.
 • Ved heving til RØDT FARENIVÅ er et nært forestående skred svært sannsynlig. Fjellpartiet evalueres fortløpende, døgnet rundt. NVE er pålagt å varsle dette farenivået senest 72 timer før et skred, og evakueringer skal være fullført seinest 12 timer etter at rødt farenivå er varslet. Når rødt farenivå varsles, vil politiet umiddelbart iverksette evakueringer av definerte evakueringssoner. Veier, jernbane og annen trafikk innenfor faresonene vil bli stengt.
På forsiden nå