Helse Midt må betale 2 millioner for lovbrudd

Nå har også rettsapparatet slått fast at Helse Midt brøt lov om offentlig anskaffelser i ambulanseanbudssaken.

Saken oppdateres.

Akutt Helse SUS, ved Torgeir Akslen og Thor-Egil Johansen, er i Sunnmøre tingrett tilkjent to millioner kroner i erstatning fra Helse Midt-Norge. I tillegg må helseforetaket betale saksomkostningene for Akutt Helse på drøye 260.000 kroner.

LES OGSÅ: Sikrer videre ambulansedrift

Dette er første gang rettsvesenet behandler den mye omtalte ambulanseambudssaken i Helse Midt-Norge. Det endte altså med tap for Helse Midt.Flere regelbruddDommen som ble avsagt torsdag, er lite nådig med det regionale helseforetakets behandling av Akutt Helse, som i 2007 konkurrerte med to andre selskap om å få drive ambulansetjenesten for Helse Midt i Haram, Ørskog og Norddal. Retten mener Nordre Sunnmøre Ambulanse og Falck Emergency ble favorisert når kun disse to ble kalt inn til forhandlingsmøter hos Helse Midt.

LES OGSÅ: Kan bli ambulansestans i morgenAt det tidlig i prosessen ble påpekt at to av tre representanter i fagutvalget som skulle vurdere tilbudene, var inhabile overfor Akutt Helse, ble ifølge retten ikke hensyntatt på tilfredsstillende måte av Helse Midt. At det ikke finnes dokumentasjon på hvordan tilbyderne ble vurdert, ut over sluttresultatet, er heller ikke i tråd med lovverket, påpeker Sunnmøre tingrett.

«Oppsummert mener retten det ble begått flere vesentlige saksbehandlingsfeil overfor Akutt Helse som i alle fall samlet er vesentlig» heter det i dommen.Ville fått kontraktenSom Adresseavisen tidligere har fortalt, gikk Akutt Helse til erstatningssøksmål etter å ha fått klart medhold hos Kofa (Klagenemda for offentlige anskaffelser). Sunnmøre tingrett mener, etter å ha vurdert tilbudene fra anbudsvinner Nordre Sunnmøre Ambulanse og anbudstaper Akutt Helse, at sistnevnte ville blitt tildelt kontrakt for dette ambulanseområde, dersom det ikke var begått saksbehandlingsfeil.

LES OGSÅ: Nytt anbud fortsatt aktuelt

Helse Midt har frist på en måned til å anke dommen.

 
På forsiden nå