Nekter sjåførene å gi fra seg førerkortet

Politiet beslaglegger førerkort i en slik grad som er i strid med lovens vilkår, hevder Norges Lastebileier-forbund. Nå krever de at politidirektoratet rydder opp slik at politiet endrer beslagsrutinene sine.

Saken oppdateres.

DENNE SAKEN BLE PUBLISERT I 2008.

Ofte hører vi at politiet har tatt «rutinemessig beslag» av førerkortet etter ulykker.

Men det er ingenting som heter det bekrefter leder for påtaleavdelingen i Sør-Trøndelag politidistrikt, Harald Moholt. Likevel opplever flere sjåfører å få førerkortet beslaglagt selv om de ikke er skyld i ulykken.

- Det koster så mye for oss når en av våre sjåfører blir fratatt førerkortet at vi ber sjåførene holde det tilbake, så får heller politiet bevise gjennom en sak at de har grunnlag for å ta det, sier daglig leder i Børstad Transport, Sverre Myrvold.

Og han får følge av Norges Lastebileier-forbund som også råder yrkessjåførene å ikke gi fra seg «lappen» hvis de blir stoppet.

Krever endring av politiets praksis

Forbundet mener at politiets beslagspraksiser i strid med rettspraksis. Innenfor transportnæringen skjer det ofte at sjåfører blir fratatt førerkort på stedet, og dermed også muligheten til å utføre jobben sin.

En av Sverre Myrvolds sjåfører opplevd senest i januar å få førerkortet beslaglagt i en ulykke der han selv ble påkjørt.

Politiet forteller at ulykken skjedde i en rundkjøring som ikke var skiltet.

- Sjåføren så trolig ikke den lille rundkjøringen og kjørte over i stedetfor rundt. Patrjulen på stedet tok beslag i førerkortet fordi de mente at sjåføren kjørte uaktsomt, fortalte politibetjent Amund Woldseth da han etterforsket saken.Nå har Norges Lastebileier-forbund sett seg mektig lei på denne praksisen. I et brev til politidirektoratet krever de en slutt på ukulturen.

- De beslaglegger førerkort av ren rutine og neglisjerer sin egen instruks. Hvordan kan de forvente at andre skal følge lover og regler når de bryter sine egen, spør advokat i Norges Lastebileier-forbund Robert Aksnes.Norges Lastebileier-forbund mener at politiet viser manglende kompetanse på området.- River bort yrkesgrunnlaget

- Ved store ulykker kan man nesten garantere at politiet beslaglegger førernes førerkortet. Hovedregelen er at dette ikke skal skje, men det skjer altfor ofte at politiet tar beslag. Trolig gjør de dette for sikkerhets skyld uten at de tenker noe mer over det, sier advokat Robert Aksnes.Med stor pågang fra daglig leder i Børstad Transport fikk sjåføren i hans firma førerkortet tilbake etter to døgn. Men uten den innsatsen tror bedriftslederen at han hadde vært en sjåfør mindre i tre uker, som er den tiden politiet kan ha et førerkort i sin besittelse.- Tar førerkortet ved store ulykkerPolitiet vil ikke kommentere denne enkeltsaken, men sier at generelt er det patruljen på stedet som bedømmer om førerkort inndras eller ikke.- Alle trafikkuhell kommer av en trafikal feilvurdering. Vi beslaglegger stort sett alltid førerkort ved større ulykker, men det er sakens art som er avgjørende for om vi tar beslag eller ikke, fortalte leder for påtaleavdelingen i Sør-Trøndelag politidistrikt Harald Moholt i et tidligere intervju med adressa.no.

På forsiden nå