- Frykter økt matimport

Bøndene i Nord-Trøndelag protesterer mot statens tilbud i jordbruksforhandlingene.

Saken oppdateres.

I protest har de nå hengt opp et banner på brua som krysser E6 ved Skatval.

- Det er grasrota som nå begynner å røre på seg, og gjennom disse punktmarkeringene protesterer på statens tilbud i jordbruksforhandlingene, sier Trond Hodne, styremedlem i Fylkesstyret i Nord-Trøndelag bondelag. I tillegg til dette banneret har også bønder på Hegra protestert med påskrift på rundballer som ligger synlig ved veien.

Frykter færre jordbrukere

- Tilbudet fra staten er for dårlig. Vi vil ha en økning på 50 000 kroner per årsverk, men tilbudet fra staten er på 13 000 kroner. Dette ligger langt under hva en gjennomsnittlig lønnsmottaker har. Tilbudet på 13 000 blir dessuten spist opp av kostnadsveksten.

Tror matimporten øker

I landbruksmeldingen står det at matproduksjonen skal øke framover. Vi frykter at vi med dagens utvikling kommer til å bli færre jordbrukere, og det betyr lavere matproduksjon, sier Hodne.

Han mener jordbrukerne ikke klarer å følge opp kravet til egenproduksjonen med dagens tilbud, og tror det fører til at importen av mat bare øker.

 
På forsiden nå