Kamp mot vindmøller i Meråker

150 protesterer mot vindmølleutbygging i fjellkommunen.

Hester og rein er også representert i toget.  Foto: KRISTIAN HELGESEN

Saken oppdateres.

"Ja til uberørt natur - nei til vindmøller!". Dette er hovedslagordet til de 150 personene som i kveld gikk i demonstrasjonstog mot den planlagte vindmølleutbyggingen i Meråker. Demonstrantene synger sanger og har med seg rein og hester i toget. Demonstrasjonstoget ble arrangert før kommunestyremøtet der de folkevalgte skal stemme over saken.

- Dette er et stort inngrep

- Dette er et stort inngrep. Det handler om beiteområdene for reinen. Dette er områder med bra vinterbeite, sier Stig Danielsen fra Feren reinbeitedistrikt.

Sammen med kona Anita og en månedgammel reinskalv var han en av de som gikk fremst i demonstrasjonstoget mot vindkraft.

- Det er nok med hyttebygging, vannkraftutbygging og alt det andre. Det blir mindre og mindre plass, sier Danielsen

Rett bak ham følger et banner som krever uberørt natur i Meråker. Det er tonen i de fleste plakatene. Andre krever blankt nei til vindmøller.

- Jeg er forberedt på at denne saken er avgjort. Det blir nok flertall for, men nå kan vi i alle fall si at vi har prøvd, sier Marit Øverkil, en av de som organiserer vindkraftdemonstrasjon.

Flere adressa.no snakket med sier de er opptatt av å vise politikerne  hva bygdafolket står for.

LES OGSÅ: Mobiliserer bygda

- Jeg er opptatt av at det skal være ren natur igjen til de som kommer etter oss. Argumentene for at det bare handler om penger, er for tynt. Men dette er kanskje en tapt sak, sier Stina Kulseth Kvernmo, som går i toget med sine to barn Kristian og Lina.

Og flere av demonstrantene tror at saken kanskje allerede er avgjort. Flertallet i kommunestyret er nemlig for utbygging. Minst åtte av kommunestyrepolitikere er selv med i demonstrasjonstoget, men tolv av medlemmene i kommunestyret kommer sannsynligvis til å stemme for vindkraftutbygging.

Møtt med sang

I toget gikk også de åtte av kommunestyrepolitikerne som på forhånd har signalisert at de vil stemme mot en vindkraftutbygging i Meråker. Egil Haugbjørg (V) som var den eneste som stemte mot planene da formannskapet behandlet saken er enig i at det er en sterk markering.

Vel fremme ved Meråker videregående skole der kveldens kommunestyremøte avholdes innkok demonstrantene salen.  Politikerne på kommunestyremøtet ble møtt med spesialdiktet protestsang for anledningen

- Vi er bøgdafolk vi me, no ska dokk hør vårt budskap. Vi har en natur som e flott, å ødelægg dein e galskap…

Plakatforbud

Da ordfører Bård Langsåvold (Ap) åpnet møtet var det første han ba om at plakatene  ble fjernet. Langsåvold viser til at kommunen har et vedtatt regelverk som forbyr plakater i kommunestyresalen. Kommunestyret behandler nå saken om vindkraftplanene i bygda.

Et stort antall innbyggere engasjerer seg mot vindkraftutbygging i Meråker. KRISTIAN HELGESEN 

Et stort antall innbyggere engasjerer seg mot vindkraftutbygging i Meråker. KRISTIAN HELGESEN 

På forsiden nå