Kvinne ble feiloperert i endetarmen

Kom for å få tømt en verkebyll, men kirurgen verken leste journalen eller snakket med pasienten

Innrømmer feil. Helse Nord-Trøndelag legger seg flat og beklager etter operasjonen som fikk Statens helsetilsyn til å komme med kritikk. 

Saken oppdateres.

Istedenfor å operere verkebyllen på den ene seteballen gjennomførte legen et inngrep i endetarmen til den bedøvde kvinnen, skriver Trønder-Avisa.

LES OGSÅ: Sykehus mangler godkjenning

LES OGSÅ: Operert mot sin vilje

Nylig konkluderte Statens helsetilsyn med at legen som opererte har brutt helsepersonelloven. Helsetilsynet peker også på at Kirurgisk klinikk ved Sykehuset Namsos «Ikke har rutiner som sikrer forsvarlig melding av pasienter til operative inngrep eller forsvarlig kontroll før og under et kirurgisk inngrep», skriver avisa.

Innrømmer feil

Fagsjef Georg Skogen i Helse Nord-Trøndelag sier slike ting ikke skal skje og beklager på vegne av helseforetaket at pasienten måtte gjennom en unødvendig operasjon. Han understreker at de involverte har gått gjennom det som skjedde utallige ganger for å unngå at noe lignende skjer igjen.

Lang liste

Det meste gikk nemlig galt i forbindelse med operasjonen:

LES OGSÅ: 756 uventede dødsfall på norske sykehus på to år

LES OGSÅ: Mann i 60-årene falt fra balkong på Sykehuset Levanger

Det var en annen lege som undersøkte kvinnen enn som skulle stå for operasjonen. I tillegg noterte denne feil diagnose.

Da kvinnen skulle klargjøres for operasjon oppfattet ikke sykepleierne kvinnens motstand mot liggestillingen. Hun ble liggende slik at det betente området var skjult.

Kvinnen lå i narkose da legen som skulle stå for operasjonen kom. Vedkommende leste heller ikke kvinnens journal.

Han forholdt seg til diagnosen han hadde fått muntlig av en kollega. Derfor gjennomførte han inngrepet i endetarmen, selv om området ikke var betent.

LES OGSÅ: Lege siktet for seksuelle overgrep mot fem kvinner i Trondheim

Da operasjonen var over og kvinnen var i ferd med å våkne oppdaget man at byllen ikke var operert. Hun ble dermed lagt i narkose på nytt og operert på riktig sted, skriver Trønder-Avisa.

- Ingen kommentar

I utskrivingsnotatet står det at kvinnen selv synes det verste er at hun ikke ble hørt da hun protesterte i forkant av operasjonen. Av dokumentene fremgår det at helsepersonellet ikke oppfattet det på samme måte.

LES OGSÅ: Skrev ut vanedannende legemiddel til misbrukere

LES OGSÅ: Molde sykehus får kritikk

«I den aktuelle saken kunne feilen som ble begått, blitt avverget dersom pasientens protester hadde blitt hensyntatt», skriver tilsynet. Tilsynet kommer med kritikk av legen, som har innrømmet og beklaget det hele. Tilsynsmyndigheten vil imidlertid ikke gi ham en advarsel.

Kvinnen og hennes advokat har ikke ønsket å kommentere saken til Trønder-Avisa

Feilopererte. Sykehuset Namsos får kritikk etter en operasjon der legen som sto for inngrepet fikk diagnosen muntlig fra en kollega og verken snakket med kvinnen som skulle opereres eller lese journalen hennes. 

Feilopererte. Sykehuset Namsos får kritikk etter en operasjon der legen som sto for inngrepet fikk diagnosen muntlig fra en kollega og verken snakket med kvinnen som skulle opereres eller lese journalen hennes. 

På forsiden nå