MDG vil ha folkeavstemning om «Stor-Trøndelag»

Både Miljøpartiet i Sør- og Nord-Trøndelag vil ha folkeavstemning om sammenslåing av de to trønderfylkene.

Politikerne er folkets tjenere, ikke herrer. Derfor bør folket spørres til råd gjennom en folkeavstemning, mener MDGs representant i fylkestinget i Nord-Trøndelag. 

Saken oppdateres.

– En gallup er ikke et godt nok beslutningsgrunnlag i en så viktig sak, sier Tommy Reinås som er Miljøpartiet De Grønne (MDG) sin fylkestingsrepresentant i Nord-Trøndelag.

Reinås sikter til at det er lagt opp til en «innbyggerhøring i form av en opinionsundersøkelse» for å høre hva de to fylkenes innbyggere mener om å slå sammen Nord- og Sør-Trøndelag.

LES OGSÅ: De vil slå sammen Trøndelag fra 2018

LES OGSÅ: Ingen folkeavstemning om felles trøndelagsfylke

- Kan ikke være redd for folkets råd

Etter at «Trøndelagsutredningen» forelå tidligere i november, gikk blant andre Senterpartiet i nordfylket ved sin gruppeleder Tomas Iver Hallem ut og forlangte folkeavstemning.

«Dersom planen er så god som Tore O. Sandvik og Anne Marit Mevassvik (fylkesordførerne i sør og nord, red anm.) sier, så er det vel ingen ting i veien for å la folket i Trøndelag si hva de synes gjennom en folkeavstemning», uttalte Hallem.

Det samme mener Reinås.

– Hvis de har sånn trua, kan de ikke være redd for å be folket om råd, sier Reinås.

– En gallup er lite ryddig i en så stor og viktig sak. Meningsmålinger er noe som brukes for å se tendenser i oppslutning i valg, ikke som beslutningsgrunnlag. Landets tilknytning til EU, kunne aldri blitt avgjort gjennom gallup. Og slik man spør aksjonærene hvis firmaer skal sammenslås, bør man spørre de respektive fylkenes innbyggere, for det er de som eier fylkeskommunene, sier Reinås.

Han ser for seg at folkeavstemningen arrangeres i tilknytning til stortingsvalget i 2017.

Enighet og uenighet i MDG

Reinås er alene om å representere MDG i nordfylket, mens partiet har tre representanter med Jan Bojer Vindheim i spissen i Sør-Trøndelag fylkesting. Selv om de tre sør-trønderne er enig med Reinås om folkeavstemning, er de uenig om selve sammenslåingen. Vindheim & co går inn for sammenslåing av de to fylkene.

Mens det i fylkestinget i Sør-Trøndelag er klart flertall for sammenslåing, er det et tettere løp i Nord-Trøndelag. Der består ja-bolken av Ap, Høyre og Krf, og utgjør tre flere representanter enn nei-bolken. I tillegg til MDG, er Sp, SV og FrP i mot sammenslåing.

Ett fylke fra 2018

LES OGSÅ: Ni ting du må vite om Stor-Trøndelag

Blir det sammenslåing skal den nye regionen kort og godt hete Trøndelag, og den nye folkevalgte enheten skal kalles Trøndelagsregionen. Den nye regionen skal utgjøre en valgkrets ved Stortings- og fylkestingsvalg. Planen legger opp til at det blir 59 representanter i det nye regiontinget, mot i alt 78 i dag. Sammenslåingen skal skje ved årsskiftet 2018. Stortinget har det endelige ordet i saken.

Fylkesråd Anne Marit Mevassvik i Nord-Trøndelag og fylkesordfører Tore O. Sandvik i Sør-Trøndelag vil ikke ha folkeavstemning, men la trønderne si sin mening gjennom opinionsundersøkelse. 

Fylkesråd Anne Marit Mevassvik i Nord-Trøndelag og fylkesordfører Tore O. Sandvik i Sør-Trøndelag vil ikke ha folkeavstemning, men la trønderne si sin mening gjennom opinionsundersøkelse. 

På forsiden nå