Måtte flytte jord-rettssaken

Interessen for jordkrangelen fra Meråker er så stor at Frostating lagmannsrett måttte bytte rettssal

Saken oppdateres.

Da ankesaken skulle starte onsdag morgen var rettssal 102 i Trondheim tinghus så overfylt at rettens administrator, Sven-Jørgen Lindsetmo, valgte å bytte sal. Først ca. 15 minutter etter planlagt tid kunne dermed rettssaken starte opp.

LES OGSÅ: Utfordrer Astrup-Fearnleys Meråker imperium

LES OGSÅ: Håper på endelig avklaring om «Merakergodset»

I alt ca. 20 personer er nå tilstede for å overvære saken. Rettssaken går nå isteden i tinghusets store lagrettesal, sal 206.

Slåss om stor landeiendom

Rettssaken handler om hvem som eier grunnen i en 726 000 dekar stor eiendom i Meråker, som samlet utgjør ca. en tredjedel av kommunens areal. Området omtales ofte som "Meråker skog" eller "Merakergodset".

LES OGSÅ: Tapte jordsaken mot Meraker Brug

LES OGSÅ: Avviser jord-kravet

Grunneierne hevder at de er de rettmessige eierne av eiendommen, som Meraker Brug hevder å eie. Meraker Brug har hele tiden avvist kravet

Stiller mannsterke

Rettssaken er også interessant fordi den følges av grunneiere i både Stjørdal og Malvik og kan åpne for flere saker mot Meraker Brug dersom grunneierne fra Meråker vinner frem.

Seks av de åtte grunneierne fra Meråker er selv tilstede i retten. De er representert av advokat Bjørn Hovstad.

LES OGSÅ: - Saken kan åpne for mange nye saker

Daglig leder Per Hembre og driftssjef Olav Roald stiller i retten for Meraker Brug, sammen med advokat Ola Oldren.


 
    
      (Foto: Adresseavisen)

  Foto: Adresseavisen

Jordkrangelen i retten
 • Åtte grunneiere tapte i jordskifteretten sin sak om eiendomsretten til grunn som AS Meraker Brug hevder å eie.
 • AS Meraker Brug eier 88 prosent av arealet til Meråker kommune. De eier også store landområder blant annet i Stjørdal og Malvik. Totalt 1,3 millioner dekar.
 • Mangemillionæren Hans Rasmus Astrup (75) har kontrollert bruket i en årrekke og er nå styreleder både her, i selskapet Astrup Fearnley AS og Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup. Disse eier størsteparten av aksjene i bruket. I stiftelsens formål heter det blant annet: «Stiftelsen har et spesielt ansvar for å forestå og sikre driften av Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst».
 • Rettstriden står om store deler av den 726000 dekar store eiendommen med gårds- og bruksnummer 49/1 i Meråker. Det omstridte området utgjør ca. 1/3 av Meråker kommune
 • AS Meraker Brug har avvist alle saksøkernes krav.
På forsiden nå