- Vi må ha en åpen dør

Professor Victor Norman mener Norge kan ta imot 100 000 syriske flyktninger. – Dette er ikke et økonomisk, men et moralsk spørsmål, sier han.

Professor i samfunnsøkonomi, Victor Norman, mener Norge må møte flyktningene med åpen dør. 

Saken oppdateres.

Norman har siden 1975 vært forsker og professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH), og var arbeids- og administrasjonsminister i Kjell Magne Bondeviks andre regjering mellom 2001 og 2004. Tirsdag deltok han på Nyttårskonferansen i regi av fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

- Vi må ha en åpen dør og sørge for at folk ikke blir sittende i asylmottak for lenge. Undersøkelser viser at folk som er ute av arbeidsstyrken i mer enn to år er ute for godt. Integrering må prioriteres høyt.

Les også: Utviser tusenvis av flyktninger til EU-land

Næringshage for flyktninger

Victor Norman mener Norge godt kan ta imot 100 000 syriske flyktninger, og at hele landet vil tjene på at vi blir flere.

- 100 000 flyktninger tilsvarer bare 2 prosent av Norges befolkning, og for en kommune med 10 000 innbyggere vil det handle om å bosette 200 ekstra.

- For Distrikts-Norge er flyktningene en mulighet, men da må det legges til rette for at man kan lykkes med integreringen. Jeg tror løsningen ligger i hvordan vi tar imot våre nye landsmenn, sier Norman.

Victor Norman like spesielt godt å høre om planene for en næringshage for flyktninger i regi av Namdalshagen.

- Dette er spennende ideer og viser at noen allerede har sett mulighetene som ligger i strømmen av flyktninger. Vi må ikke se på dem som et roblem, men som en viktug tilvekst i et Distrikts-Norge hvor flyttestrømmen går til de store byene, sier han.

Les også: Hverdagsintegrering bør bli årets ord og handling

Plass til mange

Fylkesmann Inge Ryan i Nord-Trøndelag er også opptatt av at folk skal møte de nye flyktningene med et åpent sinn.

- Vi er inne i en tid som er preget av store endringer. Nå ser vi virkelig konsekvensene av krig, nød og fattigdom. Mellom 20 og 30 000 kom fra Finnmark under krigen etter at husene var nedbrent. Det var lite mat og klær og trangbodde hus, men det var hjerterom. Nå skal vi ta imot nye fordrevne, og da spiller lokalbefolkningen en viktig rolle. De som kommer må føle seg velkommen, understreker Ryan, som har møtt asylsøkere og fått høre deres ønsker og forventninger.

-Det er viktig å bli sett, sier de. Bare at folk hilser og sier hei er viktig. Dessuten må vi våge å tenke nye tanker i integreringsarbeidet. Det er spennende at Namdalshagen er i ferd med å etablere en næringshage for flyktninger. Nå skal alle kommuner ta imot. Det er flott, vi har plass til mange i Nord-Trøndelag, sier Ryan, som understreker at flyktningene trenger ulik oppfølging.

Fylkesmann Inge Ryan mener det er plass til mange flyktninger i Nord-Trøndelag. 

Fylkesmann Inge Ryan mener det er plass til mange flyktninger i Nord-Trøndelag. 

På forsiden nå