Full støtte til nytt Stor-Trøndelag

NHO Trøndelag gir sin fulle støtte til å slå sammen Trøndelagsfylkene.

Karl Almås i NHO Trøndelag gir sin fulle støtte til et Stor-Trøndelag.   Foto: Mikaela Berg

Saken oppdateres.

Det er et enstemmig styre i NHO Trøndelag som nå støtter sammenslåingen av fylkene.

- Vårt prinsipielle syn er at fylkeskommunen bør legges ned og at vi heller får større og mer slagkraftige kommuner. Men vi ser at dette ikke er mulig nå, og den nest beste løsningen blir å slå sammen fylkene. Derfor støtter vi helt klart forslaget om å fusjonere nord og sør til ett felles fylke, sier styreleder Karl Almås i NHO Trøndelag.

LES OGSÅ: Starter folkeaksjon for «Ja til folkeavstemming»

LES OGSÅ: Sp driver urent spill om fylkessammenslåing

Felles forvaltning

NHO Trøndelag skal nå gi sitt høringssvar i forbindelse med forslaget om slå sammen fylkene.

- Vi har prøvd å finne ut hva som er fremtidens utfordringer, og om et felles Trøndelag vil være til det beste for våre medlemsbedrifter, sier Almås.

- Det har kommet opp en rekke elementer som taler for en sammenslåing. Vi har mange medlemsbedrifter innen havbruksnæringen langs kysten i begge fylker, og vi håper et sammenslått fylke kan føre til en mere ens forvaltning og saksbehandling. Vi tror dessuten at dette også kan være positivt for transportsektoren når det gjelder fremtidens infrastruktur.

LES OGSÅ: Vil ha et stort og sterkt Trøndelag

Tydeligere storfylke

Almås har mange eksempler på hvorfor et sammenslått Trøndelag kan være bra for medlemsbedriftene. Han trekker også frem kompetanseutvikling og utdanning.

- Det er fylkeskommunen som ansvaret for de videregående skolene. En bedre samordning av disse tilbudene vil styrke oss. Vi ser en utvikling med delingsøkonomi og robotisering hvor det blir enda større behov for denne type arbeidskraft. Vi må dessuten ha et skoletilbud som i enda større grad prøver å demme opp for frafallet.

Almås ser for seg en samlet Trøndelagsregion med mye tydeligere oppfatninger om strategier og muligheter fremover, sier Almås.

- Dette er uten tvil den beste veien å gå, mener Karl Almås i NHO Trøndelag.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå