- Her må folk guffe på

Fartsreduserende tiltak på E6 mellom Åsen og Skatval virket for bra. Nå må bilistene kjøre fortere igjen.

Fartsreduserende tiltak på E6 mellom Åsen og Skatval virket for bra. Nå må bilistene kjørere fortere igjen. 

Saken oppdateres.

For snart to år siden igangsatte Vegvesenet streknings-ATK  på E6 mellom Åsen og Skatval etter å ha dokumentert at gjennomsnittsfarten på stedet over tid var 77 km/t i 70-sonen, skriver Trønder-Avisa i dag.

– Vi hadde et fartsproblem på stedet og måtte gjøre noe for å påvirke fartsnivået i riktig retning, men nå er det behov for å få folk til å guffe på litt igjen, sier senioringeniør i Statens vegvesen Ruth Myklebust til avisa.

Trafikkulykke på E6 nord for Skatval

For lav fart

Etter to måneder med ATK viste det seg at gjennomsnittsfarten var redusert til 70 km/t og i tråd med fartsgrensen, men to år senere har effekten rukket å bli mer enn bra. Fartsnivået er redusert til godt under fartsgrensen på stedet, så nå går det for tregt.

– Streknings-ATK er et veldig sterkt virkemiddel, og det viser seg at folk har blitt litt for forsiktige. Det er faktisk behov for å få folk til å guffe på litt, sier Myklebust til Trønder-Avisa som nå må i iverksette tiltak for å få farten til å nærme seg fartsgrensen igjen. To fartsvisningstavler, en i hver retning, vil nå bli etablert for å vise folk hvilken fart de faktisk kjører i.

Frontkollisjon på Skatval

Klager på farten

Trafikkoordinator Lars Letnes i politiet sier at de har fått klager fra transportnæringen på at farten er for lav på denne strekningen nå.

– Mange ligger nok godt under fartsgrensen på de strekningene der det er ATK. Samtidig har vi også fått meldinger om hasardiøse forbikjøringer på strekningen, og dette er en strekning som ikke egner seg for forbikjøringer, sier Letnes.

Fotoboksene knipset inn 1,6 millioner kroner

På forsiden nå