Dette er den vanligste grunnen til at bilførere mister førerkortet i Nord-Trøndelag

Funnene er oppsiktsvekkende, mener politiet.

Bilførere med dårlig hele oppdages ofte gjennom rutinekontroller. Bildet er tatt ved en tidligere skolekontroll i Nord-Trøndelag, og bilen på bildet er ikke knyttet til artikkelen.  Foto: Leif Arne Holme

Saken oppdateres.

1147 personer mistet førerkortet i Nord-Trøndelag i 2014, viser en rapport fra politiet i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Statens vegvesen.

I prosjektet «Sammen for økt trafikksikkerhet» har de sett på grunnene til at bilførere mister førerkortet.

LES OGSÅ: Vil at bilførerne skal sette opp farten på E6 ved Skatval

For dårlig helse til å kjøre bil

Flere av funnene i prosjektet er oppsiktsvekkende og har nasjonal betydning, mener prosjektgruppa.

Det viser seg at sviktende helse er den vanligste grunnen til at bilførere mister førerkortet, med hele 527 saker i 2014.

Antallet slike saker har også økt kraftig. I 2010 var det 280 slike saker.

Helsesvikt ble ikke avdekket

Fra 2012 påla politiet 196 nordtrønderske bilførere å ta en helsesjekk. Disse bilførerne vekket politiets mistanke, blant annet ved at de var involvert i ulykker eller de ble stoppet i trafikkontroller.

I 99 av de 196 sakene oppfylte ikke bilføreren helsekravet. Bilførerne hadde ikke selv vurdert seg som uegnet til å kjøre bil.

- Førernes helse har altså stor betydning for trafikksikkerheten. For ingen av disse sjåførene var helsesvikten avdekket tidligere, sa fylkeslege Marit Dybdal Kverkild i prosjektgruppa til Trønder-Avisa i desember.

LES OGSÅ: Tror det er store mørketall på ruskjøring på bygda

Unge og middelaldrende menn ruskjørte mest

Av disse sakene var 37 prosent knyttet til rus, mens 63 prosent var såkalte akutte hendelser i trafikken.

Eldre personer var overrepresentert i de akutte hendelsene. I over halvparten av de akutte hendelsene var bilføreren over 75 år.

I ruskjøringssakene var det derimot flest unge og middelaldrende menn som kjørte i ruspåvirket tilstand. Her var det svært få kvinner og eldre over 60 år.

LES MER: Én av tre gutter på Frøya har fyllekjørt (PLUSS)

Oppsøkte ikke lege tross pålegg

Politiet kan pålegge bilførere å oppsøke lege, for eksempel hvis de fatter mistanke i en trafikkontroll. Dette har imidlertid ikke vært mye brukt. Hele 28 prosent av bilførerne som ble pålagt å ta en helsesjekk, fulgte ikke pålegget. De ble dermed fratatt førerkortet.

Politiet mener derfor at de trenger helsefaglig bistand i disse sakene.

LES OGSÅ: UP tok dobbelt så mange ruskjørere (Pluss)

Fart og promille

Fart er den nest vanligste grunnen til at bilførere mistet førerkortet i 2014, med 319 saker. Promille var den tredje vanligste grunnen med 142 saker. Tallene i undersøkelsen er fra Nord-Trøndelag i perioden 2010 til 2014.

LES OGSÅ (PLUSS): - Åpenbart vanskeligere å ta ruskjørere når kontroller blir varslet fortløpende

LES OGSÅ (PLUSS): Du møter sju ruskjørere på E6 fra Trondheim til Oppdal


På forsiden nå