Stjørdals-ordføreren har bestemt seg for hva han mener om fylkessammenslåing

Senterparti-ordfører Ivar Vigdenes sier ja til å slå sammen Sør- og Nord-Trøndelag til ett fylke.

Saken oppdateres.

Stjørdals profilerte ordfører forteller at han etter lengre tids overveielse har bestemt seg.

- Når jeg setter argumentene opp mot hverandre, har jeg kommet til en konklusjon om at mer taler for en sammenslåing enn det motsatte. Særlig viktig er det at det eksisterer en politisk situasjon som fort kan resultere i at hele fylkesnivået forsvinner, hvis vi ikke går inn for denne typen endringer. Jeg tror det er viktig med et regionalt folkevalgt nivå, sier Vigdenes.

Men han har en viktig forutsetning for å si ja til ett trøndelagsfylke. Det er at aksjene i NTE, som i dag eies av Nord-Trøndelag fylkeskommune, fordeles blant de nordtrønderske kommunene etter innbyggertallet.

- Jeg tror ikke alle har tatt inn over seg hvilke store verdier som det fra enkelte tas til orde for at man ved en fylkessammenslåing skal ta fra oss, som likeverdige innbyggere i Nord-Trøndelag. Derfor legger jeg til grunn at en fordeling av NTE-eierskapet selvfølgelig må ta utgangspunkt i at alle innbyggere i Nord-Trøndelag er likeverdige, sier Vigdenes.

LES OGSÅ: Slakter modellen for et nytt Stor-Trøndelag

Kraftkommunene uenige

I de fire største kommunen i Nord-Trøndelag, Steinkjer, Verdal, Levanger og Stjørdal, bor nesten 60 prosent av innbyggerne i fylket. Ordførerne i de fire kommunene har alle krevd at eierskapet til NTE fordeles etter innbyggertallet. Kommunene som har færre innbyggere, men sitter med naturressursene til kraftproduksjonen, er ikke enige med de fire ordførerne.

De har tatt til orde for at alle kommunene i Nord-Trøndelag får en lik eierandel i NTE, i tillegg til eierandeler basert på innbyggertall og kraftproduksjon.

- For det første er enhver innbygger like mye verdt, når fylkeskommunen forvalter eierskapet. Det bør videreføres som prinsipp når eierskapet overføres til kommunene. For det andre er kraftkommunene rikelig kompensert gjennom eiendomsskatt, konsesjonskraft og -avgift, sier Vigdenes.

Formannskapet i Stjørdal vedtok torsdag at eierandelene i NTE bør fordeles etter innbyggertallet i kommunene.

LES OGSÅ: Nå blir trønderne spurt om fylkessammenslåingen

En kamp om utbytte

Ved en sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag, skal ikke noe av NTE tilfalle sørtrønderne. Eierskapet skal fordeles på de nordtrønderske kommunene, slik at de får utbetalt utbytte på aksjene de eier. Fylkeskommunen har de siste årene fått rundt 180 millioner kroner årlig fra NTE, i renter på lån og utbytte. Ifølge Vigdenes vil Stjørdals andel utgjøre i overkant av 30 millioner av dette, dersom eierskapet fordeles etter antall innbyggere.

- Når vi overdrar eierskapet til kommunene er vi kjent med at selskapet NTE har et kapitalbehov, som også selvfølgelig må begrunnes. Det innebærer at jeg er åpen for å diskutere en utbyttefri periode etter overføring til kommunene. Men på sikt vil det være ethvert kommersielt selskaps oppgave å levere et overskudd til eierne, sier Vigdenes.

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag skal sende sitt forslag til fordeling av NTE-eierskapet ut på høring 17. februar.

LES OGSÅ: LO Trondheim støtter kravet om folkeavstemning

- Rekker Sanners frist

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) har lovt at Fylkesmannen i et sammenslått Stor-Trøndelag skal sitte i Steinkjer, forutsatt at dagens to fylker raskt blir enige om en sammenslåing. Dersom begge fylkestingene sier ja til å søke om dette på sine møter i april, kan Stortinget allerede i vårsesjonen beslutte å slå sammen trøndelagsfylkene.

Vigdenes mener det er mulig å holde Sanners frist.

- Det legges opp til at fordelingen av eierskapet i NTE og en sammenslåing av fylkene skal behandles av fylkestinget i april, sier Vigdenes.

Han mener det er merkelig, hvis kommunalministeren mener det er riktig og viktig å legge fylkesmannsembetet til Steinkjer, at det er så viktig om det skjer i april eller mai.

- Mitt standpunkt er upåvirket av kommunalministerens utspill. Jeg har hele tiden lagt til grunn det som innebærer å ivareta innbyggerne i Stjørdal sine interesser. Når det er sagt, er det veldig mye som fremstår uklart ennå, hva gjelder omfanget av arbeidsplasser som skal bli Steinkjer til del, sier Vigdenes.

På forsiden nå