Seks reinsdyr påkjørt av tog

Minst fire av dyrene er døde.

Saken oppdateres.

NSB opplyser at et tog har påkjørt seks reinsdyr på Snåsa klokken 10.39. Pressevakt for Jernbaneverket, Olav Nordli, kan fortelle at det er snakk om et nordgående persontog i retning Bodø.

- Toget fikk ingen skader, men det er snakk om en forsinkelse på 5-6 minutter, sier pressevakt for Jernbaneverket, Olav Nordli.

Minst fire døde

Ved hendelser som dette er det rutine at Jernbaneverket sender personell til hendelsen. Faggruppeleder på linjen Grong, Eirik Flått Solberg, sier de har fått bekreftet at minst fire av reinene er døde.

To av reinene er ikke gjort rede for, men reineier selv har igangsatt ettersøk.

Ulykken fant sted i nærheten av Jørstad sør for Snåsa.

Trekker ned til veiene

Solberg kan fortelle at det dessverre forekommer mange påkjørsler av rein på vinterstid.

- Vi har blitt fortalt av reineierne at de sliter med å holde dyrene oppe i fjellene fordi de skremmes ned av rovdyr. Det er godt beite langs veien og langs jernbanelinja, og når de oppholder seg i nærheten skjer det ofte ulykker.

Han er usikker på hvilke tiltak som kan iverksettes for å unngå påkjørsler av rein. Han ser for seg at gjerde rundt linjen ville vært effektivt, men av økonomiske årsaker lar det seg ikke gjøre.

- Vi benytter oss av reinmeldinger for å prøve og unngå at dette skjer. Når vi vet at det er rein nær sporet, så setter vi ned hastigheten til 40 km/t. Det innebærer at man til en hver til skal kunne stoppe på halvparten av den strekningen man ser foran seg. Dette byr selvfølgelig på forsinkelser for oss, men det er noe vi må gjøre ganske ofte.

På forsiden nå