Dette mener trønderne om sammenslåing

Innbyggerundersøkelsen om sammenslåing av trønderfylkene er klar: Et flertall på 53 prosent ønsker at nord og sør skal bli Trøndelag.

Anne Marit Mevassvik fra nord og Tore O. Sandvik fra sør har begge kjempet hardt for en sammenslåing til ett Trøndelag. Nå er de igang med sluttspurten med innbyggerundersøkelsen som er mindre negativ enn ventet. 

Saken oppdateres.

Mest overraskende er det at de antatt mest skeptiske, nordtrønderne, også er for en sammenslåing.

I nord er 43 prosent for, mens 37 prosent er negative. I sørfylket er hele 58 prosent for og kun 18 prosent negative, viser undersøkelsen som Opinion har gjort for fylkeskommunene. Undersøkelsen ble utført fra 18. til 28. januar og det er 2600 personer over 15 år som er spurt i de to fylkene.

LES OGSÅ: Fire grunner til at det blir sammenslåing. Og én stor hindring

Stor spenning

Et flertall av fylkespolitikerne ønsket ingen folkeavstemning om sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag og denne undersøkelsen er gjort i stedet for en folkeavstemning.

Det har derfor vært knyttet spenning til resultatet. Og slik den fremstår er det fylkesordfører Tore O. Sandvik (se egen humoristiske illustrasjon) og fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik som har best grunn til å ta på seg bredsmilet. Senterpartiets Tomas Iver Hallem, som lenge har kjempet for folkeavstemning, har mindre grunn til å være fornøyd.

Hurra for navnet

Det nesten ingen har noe imot er navnet: Å få vekk Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag er det veldig stor stemning for: 81 prosent er positiv til navnet Trøndelag. 5 prosent er negativ.

Ni av ti kjenner til forslaget om fylkessammenslåing. Fire av ti er i stor grad opptatt av spørsmålet. En av tre er lite opptatt av dette. På spørsmål om man blir berørt som privatperson sier hele 42 prosent at man blir berørt i liten grad, 25 prosent i stor grad.

Sju av ti er for å ha et styringsnivå mellom kommune og stat.

LES OGSÅ: Stortinget kan si ja i juni

Hvor skal sjefen(e) sitte?

At fylkesordføreren plasseres i Trondheim er nordtrønderne naturlig nok mer skeptisk til. 42 prosent av dem sier nei til det, 30 prosent er positive. I begge fylkene totalt sett sier 56 prosent at de er for at den politiske ledelsen sitter i Trondheim.

Når det gjelder forslaget om at administrasjonssenteret skal legges til Steinkjer, er det mer delt. Her er sørtrønderne mest negative (32 prosent), mens 26 prosent er positive. I Nord-Trøndelag er 57 prosent positive, mens 16 prosent er negative.

Disse to spørsmålene er de mest kontroversielle knyttet til en sammenslåing. Rådmannen i Trondheim uttrykte blant annet sterk skepsis til en deling – og ville legge alt til Trondheim, noe ordfører Rita Ottervik først støttet. Men etter en debatt snudde ordføreren i spørsmålet, sammen med et politisk flertall i Trondheim.

Tror ikke tjenestene blir bedre

Når folk blir spurt om hva de tror blir bedre dersom det blir en sammenslåing, skårer samferdsel høyest. Også Trøndelags evne til å kjempe for sine interesser tror folk blir bedret. Folk er mer skeptisk til at de fylkeskommunale tjenestene blir bedre.
LES OGSÅ: Sørtrønderne er fra mars

Det er nesten likt mellom de som sier de tror tjenestene blir bedre eller dårligere. Folk tror også at deres egen mulighet til å påvirke beslutninger blir dårligere med et sammenslått fylke.

Ikke overraskende føler trønderne et sterkt fellesskap knyttet til språk, idrett, kultur og identitet og næringsliv.

På forsiden nå