– De har ikke tatt hensyn

Militært kjøretøy har rasert store deler av skiløypene i Grong skisenter.

Et militært vogntog skal ha kjørt i Grong skisenter, og rasert store deler av skiløypene.  Foto: Adressatipser

Saken oppdateres.

– De har rasert alt av snødekke. Dette går det an å reparere, men det har gått hardt utover vegetasjonen, sier Tor Heggum, driftsleder for Grong skisenter, som understreker at de ikke har vært i alpinanlegget.

Heggum forteller at de har stor forståelse for at det er militærøvelse i området, og at det vises spor av dette, men ødeleggelsene på skisenteret synes han lite om.

– De har ikke tatt hensyn. Skiløypene var ordnet, men de har gått inn for å ødelegge. Det er ganske hensynsløs, sier Heggum.

Les også: - Kan ikke utelukke mer helikopterstøy

Les også: Trygghet i usikre tider

– Hensynsløst

Ifølge Heggum har ingen ved skisenteret gitt Forsvaret tillatelse til å kjøre der.

– Hadde du og jeg sett skiløypene, hadde vi tatt hensyn til dette. Det er ganske hensynsløst, og det går ut over dem som skal gå på ski.

Les også: Cold Response viser Natos vilje til å beskytte Norge (Krever innlogging)

Les også: PST frykter russisk spionasje under Cold Response(Krever innlogging)

Veldig beklagelig

Aleksander Jankov, oberstløytnant og talsmann for Cold Respons 2016 forteller at avdelingen som var ved Grong Skianlegg hadde snakket med dem som drifter anlegget og hadde en avtale med dem om at det var i orden å være der frem til 1. mars.

– I utgangspunktet er det ikke anledning til å benytte anlegget til militær aktivitet, men etter direkte avtale oppfattet avdelingen at det allikevel var i orden. Fra 1. mars var anlegget merket med restriksjoner både på våre miljøkart og med markering i terrenget. Dersom det har vært avdelinger der etter dette, så har det blitt begått en feil fra avdelingen og det er veldig beklagelig, sier Jankov.

Skisenteret bekrefter at ødeleggelsene skjedde etter 1. mars.

Les også: - Må ha andre virkemidler enn under finanskrisen

Les også: - Skal være avskrekkende

Jobber for å unngå slike hendelser

Jankov forteller at de opplever stor forståelse for behovet for å øve i Nord-Trøndelag, og at de er takknemlig for dette.

– Vår aktivitet skal ikke gå utover folk som ønsker å drive skisport i fast etablerte skianlegg og det er beklagelig at kjøringen oppleves som uvøren. Vi jobber kontinuerlig for å unngå at slike hendelser oppstår, sier han.

Les også: US Marines angriper med mekaniske padder (krever innlogging)

Les også: Nato fortsatt opptatt av nordområdene

Vil følge opp skadene

For at forsvaret skal kunne gjennomføre slike øvelser, må de bevege seg ute langs veiene og i terrenget. Alle som er med på øvelsen har fått informasjon om hvordan de skal unngå skader på miljøet.

– Det er allikevel slik at de lever seg inn i øvelsen og opplever striden som veldig realistisk. Da kan det gå litt fort i svingene og det kan skape skader. Vi har på øvelsen en stor miljøorganisasjon som er her bare for å registrere skader og å samarbeide med grunneiere for å finne ut av om det er krav på erstatning og hvordan et slikt oppgjør skal gjennomføres, forteller Jankov.

Alle bes derfor melde fra om mulige skader til vår miljøenhet på telefon: 400 33 569. Jankov forteller at Forsvaret kommer til å følge opp skader utover våren og sommeren.

– Ingen i lokalmiljøet skal være engstelig for at vi ikke skal rydde opp der det er behov for det, selv om øvelsen slutter i løpet av uken, sier han.

Adresseavisen har behørig omtalt øvelsen, og på denne samlesiden finner du alle våre artikler.

Hensynsløst: – De har ikke tatt hensyn. Skiløypene var ordnet, men de har gått inn for å ødelegge. Det er ganske hensynsløs, sier Tor Heggum. 
        
            (Foto: Adressatipser)

Hensynsløst: – De har ikke tatt hensyn. Skiløypene var ordnet, men de har gått inn for å ødelegge. Det er ganske hensynsløs, sier Tor Heggum.  Foto: Adressatipser

På forsiden nå