Mann dømt for sovevoldtekter mot kjæreste

En melding til fornærmedes far skal være årsaken til at saken ble anmeldelt.

Saken oppdateres.

En mann i begynnelsen av 20-årene er av Inntrøndelag tingrett dømt til to års fengsel for å ha forgrepet seg på kjæresten sin mens hun sov. Dette skjedde to ganger på en uke. Mannen må i tillegg betale 150 000 kroner i oppreisning.

Den tiltalte stjørdalingen har erkjent straffskyld for begge tilfellene.

Kjærester

I domspapirene står det at retten finner det bevist at tiltalte gjennomførte samleie med fornærmede etter at hun hadde sovnet, og at samleiet ble utført uten at det ble benyttet prevensjon.

På daværende tidspunkt var tiltalte og fornærmede kjærester. De bodde sammen, men hadde ikke frivillig sex i denne perioden.

I retten har fornærmede forklart at hun hadde avvist å ha sex med tiltalte fordi hun ikke brukte prevensjon.

Etter begge tilfellene skal fornærmede ha merket at mannen hadde gjennomført samleie med henne da hun våknet. I det første tilfellet skal stjørdalingen ha hatt forståelse for at hun ble sint.

Etter det andre tilfellet valgte fornærmede å forlate leiligheten samme dag og ba senere mannen om å innrømme det han hadde gjort ovenfor hennes far, noe som ble gjort via en tekstmelding.

«Irritert»

Det var dette som gjorde at forholdet senere ble anmeldt.

I straffeutmålingen skriver retten at det i skjerpende retning må legges til grunn at tiltalte begikk to sovevoldtekter på en uke « ... dette til tross for at fornærmede har uttrykt at hun ble irritert på tiltalte etter den første sovevoldtekten».

I formildende retning legger tingretten vekt på at stjørdalingen erkjente forholdene samme morgen som de skjedde, og at han erkjente dem i første politiavhør.

Det legges også til grunn at saken har hatt en uakseptabelt lang liggetid hos politi og påtalemyndighet. Saken anses ferdig etterforsket i juli 2014, men ble ikke oversendt statsadvokaten for utferdigelse av tiltalebeslutning før høsten 2015.

Retten finner det derfor klart at saken har hatt en liggetid på minst 15 måneder, noe som utgjør et klart brudd på den europeiske menneskerettighetskommisjonens artikkel 6 om krav på rettferdig rettergang innen rimelig tid.

Når det gjelder oppreisningskravet legges høyesteretts norm til grunn.

På forsiden nå