Krangelen mellom Verdal og Levanger fortsetter

Tirsdag er det skrevet under en intensjonsavtale om kommunesammenslåing mellom Verdal og Levanger. Men verdalsordføreren skrev ikke under.

Blir ikke enige: De to ordførerne Bjørn Iversen i Verdal (t.v.) og Robert Svarva i Levanger hilser farvel etter at de brøt forhandlingene i midten av mars. Da var de uenige om kommunesenter. Nå har de to kommunene kommet fram til en intensjonsavtale, men verdalsordfører Bjørn Iversen skriver ikke under. 

Saken oppdateres.

Levanger og Verdal har forhandlet om kommunesammenslåing for andre gang i år. Første runde endte med brudd mellom de to kommunene og Frosta 16. mars. Denne runden endte med at forhandlingsutvalget fra Levanger og to av tre fra Verdal skrev under. Ordfører Bjørn Iversen (Ap) mente derimot at avtalen var for dårlig.

- Hele den administrative og politiske ledelsen blir samlet i Levanger. Verdal får flere kommunalt ansatte, men det er stort sett saksbehandlere innen barnevern og PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste, journ. anm.), sier verdalsordfører Bjørn Iversen.

Kommunesenter i Levanger

Ifølge avtalen blir Levanger kommunesenter, men Verdal får flest kommunale byråkratstillinger. Politisk ledelse, rådmann, kommunalsjef for helse og cirka 100 kontorstillinger blir i Levanger. Verdal får ansvaret for samfunnsutvikling og oppvekst med tilhørende 140 kommunale stillinger. Dette har varaordfører Silje Heggdal Sjøvold (H) og Marit Voll (Sp) som også har representert Verdal i forhandlingene, godtatt.


LES OGSÅ: Vil ha folkeavstemning om kommunen skal hete Stiklestad

Professor Frank Aarebrot ved Universitetet i Bergen har tidligere sagt at det er en historisk tabbe å ikke kalle kommunen for Stiklestad.


- Ivaretar ikke Verdals interesser

Verdalsordfører Bjørn Iversen har tirsdag skrevet en protokolltilførsel til intensjonsavtalen der han forklarer at avtalen har begrensninger og svakheter for Verdals del, noe som gjør at han ikke skriver under.

Iversen mener avtalen er mangelfull og at den ikke ivaretar Verdals interesser. Han mener problemet er at ledelsen blir sittende på Levanger mens Verdal får flere saksbehandlere.

- Jeg har tilbudt Levanger å bytte dersom de mener avtalen er så god for Verdals del, men det ville de ikke, sier Bjørn Iversen.

- Ingen seierherre

Ordfører Robert Svarva (Ap) i Levanger sier han ikke kjøper Iversens tolkning.

- Det er hvert fall ingen seierherre. Men dette må til hvis vi skal få til noe, og det er et godt utgangspunkt å bygge en ny kommune på. Vinnerne er fremtidens innbyggere og næringsliv, sier Svarva.

- Iversen mener avtalen ikke ivaretar Verdals interesser, hva tenker du om det?

- Det er i så fall andre veien. Tjenestene som er utadrettet, og som har betydning for innbyggerne, ligger i Verdal, sier Svarva.

Han peker også på at Verdal har et høyere antall rådhusfunksjoner, og mange ledere.

- Kjempegod avtale

Varaordfører Silje Heggdal Sjøvold (H),og Marit Voll (Sp), som også har representert Verdal i forhandlingene, er fornøyde med avtalen.

- Jeg synes det er en kjempegod avtale som jeg tror vil løfte hele regionen vår, som Verdal og Levanger er en del av, sier Skjøvold.

Hun kjenner seg ikke igjen i Iversens utsagn om at avtalen ikke ivaretar Verdals interesser.

- Jeg mener vi har mye å hente på å bli en del av en større kommune. Det ligger et stort potensial i å bli den nest største kommunen i Trøndelag. Det mener jeg er av interesse for Verdal, og vil gi en større tyngde. At vi kan få bedre fagmiljøer og tjenester for verdalinger og levangsbygger, sier Skjøvold.

Voll understreker viktigheten av at innbyggerne får si sin mening.

- Jeg har møtt mange innbyggere som er spente på hva avtalen vil inneholde. Jeg regner med at mange vil lese og sette seg inn i den, sier hun.

Ønsker engasjement

Nå blir avtalen lagt fram for formannskap og kommunestyret i Verdal og Levanger. Deretter blir det trolig folkeavstemning i juni.

Levangerordføreren håper innbyggerne vil engasjere seg under folkeavstemningen.

- Derfor er arbeidet vi begynner med nå veldig viktig. Vi må gjøre avtalen kjent og få folk til å engasjere seg, sier Svarva.

Han mener det har vært altfor lav deltakelse ved de andre folkeavstemningene, og sier de vil jobbe aktivt for å få folk til å stemme.

Verdal og Levanger har som alle andre kommuner, frist til 1. juli med å bestemme seg for om de vil slå seg sammen eller fortsatt være selvstendige kommuner. Dersom det blir kommunesammenslåing blir kommunenavnet Innherred og kommunevåpen blir Olavskorset, det samme som Verdal har i dag.

Hva bør den nye kommunen hete?
Du må velge et alternativ
Kommunereformen
  • Regjeringen har tatt initiativ til kommunereformen og ba høsten 2014 alle landets kommuner om å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner.
  • Større og mer robuste kommuner med økt makt og myndighet er regjeringens mål med reformen.
  • Innen 1. juli 2016 skal kommunene fatte vedtak om de ønsker å fortsette alene eller hvem de vil slå seg sammen med.
  • I juni 2017 skal Stortinget behandle proposisjon om ny kommunestruktur
  • Regjeringen legger opp til eventuelt ekstraordinært valg til nye kommunestyrer i forbindelse med stortingsvalget i 2017.
  • Nasjonale vedtak om kommunesammenslåing skal være gjort innen 1. januar 2018.
  • I januar 2020 skal kommunereformen være gjennomført og kommunesammenslåingene iverksatt.
  • I Trøndelag har Rissa og Leksvik allerede vedtatt sammenslåing.
  • Kilde: regjeringen.no
På forsiden nå