Kommunereformen:

Stjørdal vil bare ha Frosta

Formannskapet i Stjørdal vil ikke slå seg sammen med Selbu, Tydal og Meråker. Nå går Stjørdal bare for Frosta.

Stjørdalsordfører Ivar Vigdenes ville helst gå videre både med avtalen med Frosta og med avtalen med Selbu, Meråker og Tydal. Slik ble det ikke. 

Saken oppdateres.

Formannskapet i Stjørdal har skapt ny forvirring rundt planene om kommunesammenslåing i det som skulle hete Værnes kommune. Selbu, Tydal og Meråker risikerer å bli stående uten alternativer til sammenslåing.

LES OGSÅ: Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal kan bli Værnes

To intensjonsavtaler

Stjørdal har skrevet under to intensjonsavtaler om kommunesammenslåing. Den ene er med Frosta og den andre er med Meråker, Selbu og Tydal. I begge avtalene blir det slått fast at den nye kommunen skal hete Værnes og at Stjørdal skal være kommunesenter. Nå sier formannskapet nei til avtalen med fjellkommunene og går bare for Frosta. Kommunestyret i Stjørdal skal ta den endelige beslutningen neste uke.

Ordfører Ivar Vigdenes (Sp) sier at han hadde håpet at formannskapet ville gå videre med begge avtalene, men slik ble det ikke.

LES OGSÅ: Malvik blir stående alene

Ulikt syn på eiendomsskatt

- Det er noen uoverensstemmelser mellom de to avtalene blant annet det som går på eiendomsskatt for verker og bruk. Avtalen med Tydal, Selbu og Meråker åpner for eiendomsskatt. Det gjør ikke avtalen med Frosta, sier Vigdenes.

- Når det ble stilt spørsmål om dette, var det best å bare gå videre med den ene avtalen, sier han.

LES OGSÅ: Han er Sanners verste motstander

Godt nytt for Frosta

For Frosta-ordfører Trine Haug (Sp) er dette godt nytt. Hun mener Frosta aller helst bør fortsette som egen kommune, men legger spørsmålet om sammenslåing med Stjørdal til en ny Værnes kommune ut til folkeavstemning 23. mai.

- Vi ser fordelen med at de andre ikke blir med. Da kan det bli flere kommunale arbeidsplasser på Frosta, sier hun.

For de tre andre kommunene, Meråker, Selbu og Tydal, betyr dette at de planlagte folkeavstemningene står på vent. I Selbu sier ordfører Ole Morten Balstad at de først bestemmer om det blir folkeavstemning etter at kommunestyremøtet i Stjørdal har sagt sitt.

LES OGSÅ: Halvparten av kommunene blir borte

Kommunereformen
  • Regjeringen har tatt initiativ til kommunereformen og ba høsten 2014 alle landets kommuner om å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner.
  • Større og mer robuste kommuner med økt makt og myndighet er regjeringens mål med reformen.
  • Innen 1. juli 2016 skal kommunene fatte vedtak om de ønsker å fortsette alene eller hvem de vil slå seg sammen med.
  • I juni 2017 skal Stortinget behandle proposisjon om ny kommunestruktur
  • Regjeringen legger opp til eventuelt ekstraordinært valg til nye kommunestyrer i forbindelse med stortingsvalget i 2017.
  • Nasjonale vedtak om kommunesammenslåing skal være gjort innen 1. januar 2018.
  • I januar 2020 skal kommunereformen være gjennomført og kommunesammenslåingene iverksatt.
  • I Trøndelag har Rissa og Leksvik allerede vedtatt sammenslåing.
  • Kilde: regjeringen.no
På forsiden nå