Bygger ett spor til Værnes

Fra nordsiden av den nye jernbanebrua og frem til Værnes blir det bygd bare ett spor. Det skjer i påvente av at det nye landsdekkende signalnettet ERTMS kan tas i bruk.

Ett spor: Fra nordsiden av den nye Jernbanebrua og frem til Værnes, blir det bare ett spor på den 200 - 300 meter lange strekningen, i påvente av nytt sikringsanlegg. Jernbaneverket mener det ikke skal påvirke togavviklingen at det inntil videre blir bare ett spor.  Foto: ERLING SKJERVOLD

Saken oppdateres.

Prosjektleder John-Ivar Mogseth i Jernbaneverket sier det ikke vil ha noen praktisk betydning for togavviklingen at det blir bare ett spor på den 200- 300 meter lange strekningen.

Det bygges nå nye dobbeltspor fra Hell til Værnes over en strekning på 4,7 km, til et kostnad av 655 millioner kroner. Jernbaneverket bygger også ei ny jernbanebru på 200 meters lengde over Stjørdalselva, som skal stå ferdig til høsten. Den gamle brua fra 1902 er for lengst moden for utskifting og vil bli revet.

LES OGSÅ: Til denne brua ble det brukt 50 liter grønnsåpe

Det er planlagt å elektrifisere jernbanen mellom Trondheim og Steinkjer og bygge dobbeltspor. For fem år siden tok Jernbaneverket i bruk jernbanetunnelen gjennom Gevingåsen. Det foreligger også planer om en jernbanetunnel gjennom Forbordfjellet.

Eldrift fra 2021

Også strekningen Hell–Storlien skal elektrifiseres. Planen er å ha strekningene klare for elektrisk drift fra 2021.

Mogseth opplyser at utbyggingen av Hell–Værnes kan stå ferdig ett år tidligere enn planlagt. En effektiv og ombygging av eksisterende sikringsanlegg er årsaken til at byggetiden blir kortere. Jernbaneverket har besluttet å etablere ERTMS også på Nordlandsbanen. Denne utbyggingen er under planlegging og er forventet ferdigstilt i 2021.

LES OGSÅ: Denne mannen smører grønnsåpe på brubjelkene

ERTMS står for European Rail Traffic Management System og er et felleseuropeisk signalsystem for jernbanen. Dagens signalanlegg er basert på sårbar reléteknologi. Fornyelsene vil ifølge Mogseth skape en mer pålitelig jernbane, fordi antall tekniske feil knyttet til signal- og sikringsanleggene vil bli redusert.

Dagens signalanlegg bruker utvendige lyssignaler for å styre togtrafikken. ERTMS er databasert og sender informasjon og kjøretillatelser gjennom jernbanens eget mobilnett til en monitor plassert hos lokføreren. Det gjør at utvendige lyssignaler og annen infrastruktur blir overflødige.

LES OGSÅ: Vil den treffe det andre bruelementet?

Bygger om dagens anlegg

- Beslutningen om å innføre ERTMS medfører at det ikke er hensiktsmessig å bygge nytt sikringsanlegg på Hell stasjon. Vi ønsker heller å bygge om eksisterende sikringsanlegg inntil nytt ERTMS-anlegg kommer på plass. Opprinnelig kostnad på et nytt sikringsanlegg er på om lag 70 millioner kroner, et anlegg som likevel måtte skiftes ut igjen etter få år. Å bygge om det eksisterende, vil koste 30 millioner kroner, fremholder prosjektlederen.

Mogseth legger til at man kunne valgt å legge skinner og sporveksler uten å kunne ta dem i bruk, men det gjør man ikke. I stedet velger Jernbaneverket en forenklet løsning de neste årene.–Det er ikke noe dramatikk i dette, men rett og slett god samfunnsøkonomi, understreker han.

LES OGSÅ: Brukte to døgn på å skyve bruelementet 50 meter

Sporet ville ha rustet

Sporet vil bare bli stående og ruste i påvente av at det en gang skal kunne tas i bruk. Men fundamentet legges, slik at det bare er å legge skinnene.

Når strekningen mellom Steinkjer og Trondheim har dobbeltspor, vil reisetiden kunne reduseres med 30 minutter. Men når dette kan bli en realitet, avhenger av statsbudsjettene de neste årene.

Mogseth vedgår at det har vært krevende å bygge så tett innpå et trafikkert spor. Hell stasjon får økt kapasitet ved at stasjonen får tre gjennomgående spor, to for Nordlandsbanen og ett for Meråkerbanen, alle med forbindelser seg imellom.

LES OGSÅ: Signalanlegg blir flere milliarder dyrere

Et mangeårig prosjekt

I over 20 år har EU fremmet utvikling og innføring av ERTMS for å skape en mer homogen og konkurransedyktig jernbane. ERTMS forenkler ifølge Jernbaneverket transporten av personer og varer over landegrensene. Systemet bidrar altså til økt sikkerhet og hastighet. Det åpner også for mer kapasitet på dobbeltsporede strekninger. Det var i november 2012 at daværende regjering besluttet å innføre ERTMS i Norge.

LES OGSÅ: En halv jernbanemilliard til nytt signalsystem

Omfattende prosjekt: Jernbaneverket bygger dobbeltspor og ny bru over Stjørdalselva til 655 millioner kroner. Jernbanebrua skal tas i bruk til høsten. Den gamle skal rives. 
        
            (Foto: ERLING SKJERVOLD)

Omfattende prosjekt: Jernbaneverket bygger dobbeltspor og ny bru over Stjørdalselva til 655 millioner kroner. Jernbanebrua skal tas i bruk til høsten. Den gamle skal rives.  Foto: ERLING SKJERVOLD

På forsiden nå