Bjørnefrykt blant sau og bønder i Meråker

Flere sau har i sommer blitt tatt av bjørn i Meråker-området. Sauebonde Kim Aaknes har mistet to. – Det er en tøff påkjenning, sier han.

Bilde av kadaveret som ble funnet av Statens naturoppsyn.  Foto: Kristian Helgesen

Saken oppdateres.

- Kona skriver nå at lammet måtte avlives, sier Aaknes mens han er på vei opp skogholtet for å vise Adresseavisen saueflokken sin.

- Lammet hadde bittskader inn til hjernen.

Kona til Aaknes er veterinær. Hun har tatt hånd om lammet som var ett av fire dyr som på onsdag ble angrepet av bjørn.

Da har to av mine dyr blitt drept, sier Aaknes.

LES OGSÅ: Bjørn drepte lam i Hegra

Bar skadd lam hjem

Aaknes ble først oppmerksom på angrepet da en av de skadde sauene hadde funnet veien tilbake til gården.

- Jeg tok med en gang hånd om det skadde dyret, samtidig som jeg meldte ifra om angrepet til Statens naturoppsyn, sier han.

Det ble så sendt ut et lag for å se til dyrene.

- Jeg hev meg på hjul etter dem, men fant på veien enda en skadd sau. Laget kom litt senere over et kadaver, sier Aaknes.

Torsdag fant Aaknes et fjerde dyr som var blitt skadd under angrepet. Det var et lam, som ikke lenger klarte å gå.

- Jeg måtte bære det 30 kilo tunge lammet tilbake til gården som da lå halvannen kilometer unna i ulendt terreng. Og nå er det dødt.

LES OGSÅ: Fant rester av sauekadavar, surstrømming og elg i beiteområdet

Nerver i helspenn

Aaknes er inne i sin andre beitesesong, og samtidig sin tøffeste tid som sauebonde.

- Man blir preget når dyra sine blir angrepet slik, sier han.

- Nervene er i helspenn. Jeg er på «alerten» hele tiden, så søvn blir det ikke mye av.

I forkant av turen opp skogholtet har Aaknes peilet inn flokken på mobiltelefonen ved hjelp av radiosendere. Senderne er festet til flere av sauene, slik at Aaknes kan følge med på hvor de er til enhver tid.

- Vanligvis får jeg oppdateringer hver fjerde time, men nå har jeg satt det ned til hver halvtime, sier han.

- I tillegg er det mye kontakt mellom alle bønder i området nå, så vi følger nøye med.

Ligger sau i mer enn tre timer blir han mistenksom.

- Det kan bety at noe har skjedd, så da er det rett ut for å sjekke om alt står bra til med dem.

LES OGSÅ: Var på utkikk etter ulv - fant kadavar etter annet rovdyr

Knyttet til dyrene

I fjøset viser Aaknes frem de to sauene som overlevde bjørneangrepet. Begge har tydelige sår.

- Den ene fikk en 15 centimeter lang flenge i ansiktet, mens den andre har dype stikksår i hodet, sier han.

Dyrene er preget, og løper vekk når matfar nærmer seg.

- Det er ubehagelig å tenke på hva de har vært igjennom, sier han.

Aaknes tror ikke folk er klar over hvor knytta man blir til dyra sine som bonde.

- Jeg er glad i hver enkelt sau her, så det er ekkelt å tenke på at det er aggressiv bjørn i området. Å finne en sau som er blitt drept momentant er en ting, men å tenke på at ett av dyra går rundt skadd og lider, det er forferdelig.

Flere observasjoner

- Det er ikke fare for menneskeliv, sier Einar Kolden, rovviltkontakt i Meråker kommune. Telefonen hans har gått varm siden det ble meldt om de første bjørneangrepene i området.

- Bjørnen er var, så den stikker med en gang. Skulle det likevel observeres bjørn setter vi stor pris på at det blir tatt kontakt med oss. På den måten kan vi undersøke om det er sammenheng mellom observert bjørn og angrepene.

Det er gjort flere bjørneobservasjoner i området den siste tiden, samtidig som det i alt er det meldt om fire angrep i området.

- Det er vanskelig å si om det er samme bjørn dom står bak alle angrepene, sier rovviltkontakten.

- DNA-prøver kan hjelpe oss å finne svaret på det, men foreløpig har vi kun funnet DNA-spor i ett kadaver ved Stjørdalen.

LES OGSÅ: Venninnepar støtte på binne med tre bjørnunger

Ingen søknad om felling

- Foreløpig er det ikke snakk om å søke fellingstillatelse, sier Kolden.

- Til det trenger vi ferskere spor, så vi er helt avhengig av å finne kadaver innen et døgn etter at de er angrepet.

Kolden forteller at det er tre år siden sist gang det var observert bjørn i Meråker.

- Jeg skal ikke spekulere i om det blir flere angrep, men det er klart vi følger spent med nå. Bøndene er ute og ser til flokkene jevnlig.

På tuppa

Tilbake i skogholtet har Aaknes kommet seg opp til flokken sin. Med rungende røst roper han «hallo» og «hei» til dyra, og etter hvert brekes det i kor tilbake.

- De har vært ganske på tuppa de siste dagene, men nå begynner oppførselen å komme tilbake til normalen.

På tross av påkjenningen bærer ikke Aaknes noe nag til bjørnen som angrep dyra hans.

- Det er ingen av oss her som hater rovdyr, men vi jo interessert i at det blir tatt affære så fort som mulig om det skulle skje noe mer.

Det tror likevel sauebonden er lite sannsynlig.

- Bjørnen har nok forlatt området nå, så sannsynligvis er det verste over.

Bjørnen drepte to av sauene til Kim Aaknes, og skadet i tillegg to andre. 
    
      (Foto: Kristian Helgesen)

Bjørnen drepte to av sauene til Kim Aaknes, og skadet i tillegg to andre.  Foto: Kristian Helgesen

En av sauene som fikk et dramatisk møte med bjørn 
    
      (Foto: Kristian Helgesen)

En av sauene som fikk et dramatisk møte med bjørn  Foto: Kristian Helgesen

En av sauene til Kim Aaknes fikk en 15 centimeter lang flenge i ansiktet etter møtet med bjørn i Stordalen i Meråker. 
    
      (Foto: Kristian Helgesen)

En av sauene til Kim Aaknes fikk en 15 centimeter lang flenge i ansiktet etter møtet med bjørn i Stordalen i Meråker.  Foto: Kristian Helgesen

Rovdyrkontakt ved Meråker kommune, Einar Kolden, følger nøye med på bjørneaktiviteten i området.  
    
      (Foto: Kristian Helgesen)

Rovdyrkontakt ved Meråker kommune, Einar Kolden, følger nøye med på bjørneaktiviteten i området.   Foto: Kristian Helgesen

Bilde av lammet som måtte avlives grunnet skadene den fikk påført av bjørnen 
    
      (Foto: Kristian Helgesen)

Bilde av lammet som måtte avlives grunnet skadene den fikk påført av bjørnen  Foto: Kristian Helgesen

På forsiden nå