Fortsatt isolasjon for tre dødsvold-siktede

Påtalemyndigheten ba om ytterligere to uker i isolasjon for de fengslede litauerne i Lånke-saken. Inntrøndelag tingrett mener grensen for isolasjon snart er nådd og at det holder med én uke.

Litaueren (23) var død da politiet ankom åstedet på Lånke natt til 9. juli.  Foto: Kristin Slotterøy

Saken oppdateres.

Det var rundt klokka 04.30 natt til lørdag 9. juli at politiet ble varslet av AMK-sentralen om en skadd mann i Lånke. Da politiet kom til stedet fant de en 23 år gammel litauer død.

Fire landsmenn på henholdsvis 28, 32, 43 og 48 år ble pågrepet og er siktet for grov kroppskrenkelse med dødsfølge, eller medvirkning til dette. Mennene har sittet varetektsfengslet siden 11. juli med brev- og besøksforbud, medieforbud og i fullstendig isolasjon. Alle fire nekter straffskyld.

Tidligere i uken ble den siktede 43-åringen løslatt. For resten går varetektstiden ut 1. september. Påtalemyndigheten begjærte torsdag nye to uker i isolasjon for disse tre. De vil unngå at mennene får kontakt med hverandre i fengselet de neste ukene, dette for å hindre at de at eventuelt kan tilpasse sine forklaringer.

LES OGSÅ: Foreldre fra Litauen identifiserte avdøde

LES OGSÅ: Politiet vurderer rekonstruksjon

«Stor tvil»

Retten har imidlertid vært i «stor tvil», og viser for alle tre at fullstendig isolasjon er et betydelig inngrep. «Når siktede nå har sittet seks uker i isolasjon nærmer man seg etter rettens syn en grense for videre isolasjon», heter det i alle kjennelsene.

Tingrettsdommeren har likevel kommet til at videre isolasjon i én uke kan forsvares for alle. «Det er da lagt vekt på sakens alvor. Politiet vil da kunne bruke den kommende uken til å gjennomføre de avhør som er nødvendig for å konfrontere siktede med hva de medsiktede har forklart», heter det i kjennelsene.

LES MER: - Siktede ringte AMK-sentralen

Anker

Disse tre avgjørelsene er anket til Frostating lagmannsrett, som så langt bare har rukket å behandle isolasjonsspørsmålet for 28-åringen. Både siktede selv og påtalemyndigheten anket Inntrøndelag tingretts avgjørelse.

I sitt skriv til lagmannsretten ber forsvarer Tore Angen om at påtalemyndighetens begjæring om isolasjon ikke tas til følge. Han anfører at politiet har avhørt de siktede flere ganger og mener at klienten derfor ikke har noen mulighet til å påvirke de andre siktedes forklaringer, da de allerede foreligger. Han påpeker i tillegg at 28-åringen allerede er foreholdt forklaringen fra en av de medsiktede.

Trenger tid

Påtalemyndigheten viser på sin side til at de avhør som er gjort av 28-åringen, er avhør hvor han har fått gi en fri forklaring. Det er først i det siste avhøret at politiet har kommet så langt i etterforskningen at «de har funnet det tilrådelig å starte med konfrontasjoner», går det frem av kjennelsen. De legger til at det kun har vært rom for å konfrontere litaueren med én av de medsiktedes forklaringer. «De øvriges forklaringer er ennå ikke foreholdt ham. Dette må politiet få tid til å gjøre på en forsvarlig måte uten av etterforskningen blir skadelidende», anfører politiadvokatene Anita Ravlo Sand og Silje Årstadvold Valstad. De opprettholder påstanden om to uker i isolasjon.

I likhet med tingretten mener lagdommerne at det er fare for bevisforspillelse om 28-åringen ikke blir holdt i isolasjon videre. Retten viser til faren for at de siktede kan «samkjøre sine forklaringer». De tar imidlertid, i motsetning til tingretten, påtalemyndighetens ønske til følge og forlenger isolasjonsperioden til to uker for litaueren.

Lagdommerne mener at politiet trenger tid for å gjennomføre flere runder med krysskonfrontasjoner. «Lagmannsretten har stor forståelse for at dette kan ha stor betydning for om saken lar seg i retteføre», heter det i kjennelsen.

Gir ikke detaljer

Det er tidligere kjent at de fem litauerne var samlet til en sosial sammenkomst ved en bålplass ved en gård i Lånke natt til lørdag 9. juli. Dette er det sentrale åstedet. Det skal på et tidspunkt ha oppstått en slåsskamp som endte med at 23-åringen fikk skader. Den foreløpige obduksjonsrapporten viste at mannen døde av skadene han ble påført.

Hvilken type vold eller våpen som eventuelt ble brukt, det ønsker ikke politiet å si noe om av hensyn til etterforskningen.

Den avdøde og tre av de siktede bodde sammen og jobbet i samme håndverkerfirma. Den siste (32) bodde i et hus i tilknytning til gården der dødsfallet skjedde.

På forsiden nå