Mistenkelig dødsfall i Snåsa

Det er mistanke om feilmedisinering og dødsfallet etterforskes av politiet.

Rådmann i Snåsa, Truls Eggen og ordfører Tone Våg.  Foto: Leif Arne Holme

Saken oppdateres.

- Det har skjedd en alvorlig hendelse i Snåsa kommune.

Slik ordla ordfører Tone Våg i Snåsa seg da hun fredag ettermiddag orienterte pressen om det mistenkelige dødsfallet som skjedde torsdag ettermiddag. Politiet ble varslet klokken 19.28.

Eldre kvinne er død

- Det er en eldre kvinne som er død og politiet mener det kan være avvik i medisineringen. Det ble varslet av kommunelegen etter dødsfallet, fortsatte ordføreren. Kvinnen blir sendt til obduksjon.

Ordfører Våg forteller at fylkeslegen oppretter tilsynssak etter dødsfallet.

- Kommunen er nå opptatt av å ta vare på de pårørende og de ansatte, sier Våg. Hun sier at de ansatte på sykehjemmet tar det veldig tungt.

- Det er en vanskelig situasjon. Det er trasig å være utsatt for en slik hendelse, sier ordføreren som understreker at kommunen fredag satte krisestab. Kontakten med de ansatte på sykehjemmet går via ledelsen der.

Da den eldre kvinnen ble funnet død torsdag kveld, ble kommunelegen rutinemessig varslet. Fordi legen mente dødsfallet var mistenkelig og kunne skyldes feilmedisinering, ble politiet varslet. Politet setter nå i gang egen etterforskning av dødsfallet. I tillegg har kommunen varslet fylkeslegen.

Møte mellom kommuneledelse og politi

Ledelsen i Snåsa kommune satt fredag ettermiddag i møte med politiet etter det mistenkelige dødsfallet ved sykehjemmet i kommunen.

- Når vi ikke er sikre på dødsårsak, så må vi kalle det et unaturlig dødsfall og rapportere saken til politiet. De vil kartlegge årsaksforhold og hendelsesforløp, sier rådmann i Snåsa, Truls Eggen.

Han sier kommunen nå avventer rapport etter at politiet har avsluttet sin etterforsknig, trolig i løpet av neste uke.

Åpen og grundig

- Så langt er vi tilbakeholdne med å kommentere årsaksforhold og hendelsesforløp, sier rådmannen.

Han håper at kommunen kan få svar på hva som har skjedd gjennom etterforskningen til politiet og tilsynsrapporten fra fylkeslegen.

- Vi håper å få en åpen og grundig gjennomgang slik at berørte ansatte og pårørende får et skikkelig svar på hva som har skjedd. Vi håper også å få til en systemrevisjon på bakgrunn av fylkeslegens rapport.

- Hva tenker du på da?

- Vi vil se på opplegget vårt rundt prosedyrer og rutiner rundt medisinering for eksempel.

Venter på obduksjon

Det er opprettet en undersøkelsessak og dødsfallet etterforskes av politiet. Den avdøde er sendt til obduksjon.

- Det er opprettet en undersøkelsessak, og så må vi vurdere hva vi gjør videre, sier politifullmektig Vegard Hermann Tobiassen ved Trøndelag politidistrikt.

Det foreligger en mistanke om at årsaken til dødsfallet er feilmedisinering, og etterforskning er igangsatt, skriver politiet i Trøndelag i en pressemelding.

Politiet avventer nå svar på obduksjonsrapporten for å finne årsaken til dødsfallet.

- Jeg kjenner ikke til at det er ytre tegn på skader, sier Tobiassen.

Krisestab

Politiet har gjennomført krimtekniske undersøkelser og gjennomført avhør.

De pårørende er varslet om dødsfallet.

Rådmann Truls Eggen sier at det ble satt krisestab.

- Det er rutine når det oppstår uventede hendelser. Ordfører, rådmann og utpekte nøkkelpersoner møttes for  å iverksette tiltak. Det har i stor grad vært å informere de pårørende og de ansatte. Det dreier seg om en stor arbeidsplass i kommunen, sier rådmannen. 

Ordfører Tone Våg sier det viktigste for kommunen nå er å støtte og ta vare på hverandre.

Lensmann Arnstein Wagnill, Snåsa.  
        
            (Foto: Leif Arne Holme )

Lensmann Arnstein Wagnill, Snåsa.   Foto: Leif Arne Holme

På forsiden nå