Omstridt rådmannsavtale i Leksvik:

Formannskapet diskuterer sluttpakke for rådmannen

Ekstraordinært formannskapsmøte i Leksvik er i gang. Politikerne ønsker en ny avtale med dagens rådmann.

Ekstraordinært møte: Her er formannskapet i Leksvik samlet for å diskutere sluttpakke til dagens rådmann. Varaordfører Bjørnar Buhaug (Sp) til venstre og ordfører Steinar Saghaug (H) til høyre. 

Saken oppdateres.

Leksvikpolitikerne er kalt inn til et ekstraordinært møte for å diskutere ny avtale med dagens rådmann. Dette er tredje forsøket på å få til en avtale som rådmannen og politikerne kan godta.

En rådmann til overs

Når Leksvik slår seg sammen med Rissa kommune 1. januar 2018, blir rådmannen til overs. Det har skapt problemer for Leksvik kommune.

I 2015 gjorde daværende kommuneledelse en avtale med rådmann Kai Terje Dretvik. Han skulle bli kommuneadvokat i den nye kommunen, få samme lønn som rådmannen på 930 000 kroner i året og få 3,7 millioner kroner i fallskjerm. Denne avtalen er kjent ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil.

Etter det er det gjort en avtale med juristen Dretvik om studiepermisjon fra 15. september i år og ut 2017 med full lønn. Han ville oppdatere seg på juridiske spørsmål. Denne avtalen godtok formannskapet sist torsdag. Nå ønsker flere i formannskapet å gjøre avtalen om til en sluttpakke.

Det var Fosna-folket som først omtalte avtalen.

LES OGSÅ: - Politikerne burde ikke ansette kommuneadvokat

Ikke støtte for avtalen

Varaordfører Bjørnar Buhaug (Sp) forteller til Adresseavisen at det har vært vanskelig å få oppslutning om permisjonsavtalen i partiet hans.

- Avtalen er for lukrativ, sa han til adressa.no mandag.

De to senterpartimedlemmene i formannskapet stemte for studiepermisjon med full lønn i formannskapet selv om partigruppa hadde sagt nei. Det angrer han på.

- Vi fikk opplysninger som gjorde at vi stemte for avtalen selv om vi egentlig var mot, sier han. Nå mener han at det blir umulig å få tilslutning for avtalen. Derfor ønsker han at formannskapet går inn for å tilby rådmannen en sluttpakke.

Ordfører Steinar Saghaug (H) bekrefter før møtet at dette er den eneste saken på dagsorden for det ekstraordinære formannskapsmøtet. Han sier før møtet at han ikke vet om han kommer til å stemme for sluttpakke.

Fosna-folket har også skrevet om innholdet i millionavtalen som er kjent ugyldig.

Diskuterer sluttpakke: Ordfører Steinar Saghaug (H) sittende og varaordfører Bjørnar Buhaug (Sp) stående rett bak. 

Diskuterer sluttpakke: Ordfører Steinar Saghaug (H) sittende og varaordfører Bjørnar Buhaug (Sp) stående rett bak. 

Fakta: Rådmannssaken i Leksvik
 • Når Rissa og Leksvik slår seg sammen til Indre Fosen kommune 1. januar 2018, blir det en rådmann for mye.
 • Dagens rådmann i Rissa, Vigdis Bolås, blir rådmann i den nye kommunen.
 • De to kommunene var enige om at Leksvik-rådmann Kai Terje Dretvik skulle bli kommuneadvokat i Indre Fose kommune.
 • I 2015 gjorde Dretvik en avtale med kommuneledelsen. Denne er kjent ugyldig fordi den bare ble signert av daværende ordfører og varaordfører som ikke har fullmakt til å signere avtalen alene.
 • I den avtalen heter det at han skulle få en lønnsøkning til 930 000 kroner som rådmann i Leksvik. Etter kommunesammenslåingen skulle han få beholde rådmannslønnen.
 • Etter kommunesammenslåingen, ville Dretvik få en etterlønn på 3,7 millioner kroner dersom han sluttet som kommuneadvokat.
 • I avtalen ble Dretvik sikret de samme pensjonsvilkårene også om han slutter i kommunen.
 • Han hadde krav på tre uker ekstra ferie.
 • Avtalen ga Dretvik rett til å benytte hjemmekontor.
 • Rett til permisjon i kortere eller lengre tid for etter - og videreutdanning samt annet arbeid hvis det kan skje uten vesentlige ulemper for arbeidsgiver
 • Denne avtalen var ukjent for dagens ordfører, Steinar Saghaug, som ble Leksvik-ordfører etter valget høsten 2015.
 • Da denne avtalen ble kjent ugyldig, ble det forsøkt inngått ny avtale om studiepermisjon med full lønn på 930 000 kroner i året. Juristen Dretvik skulle oppdatere seg på juridiske spørsmål før han ble kommuneadvokat.
 • Formannskapet i Leksvik gikk inn for studiepermisjon i sitt møte 1. september.
 • Denne avtalen har også skapt reaksjoner. Mange mener den er for lukrativ for rådmannen og en dårlig avtale for Leksvik.
På forsiden nå