Steinkjer får super-mottak for flyktninger og asylsøkere

Integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) offentliggjorde tildelingen i dag.

Integreringsminister Sylvi Listhaug presenterte onsdag hvilke fem kommuner som får de nye super-mottakene.  Foto: NTB scanpix

Saken oppdateres.

I forrige uke kunne Adresseavisen presentere nyheten om at Trondheim og Steinkjer var to av de ni kommunene som kunne få de nye integreringsmottakene.

Integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har i første omgang bestemt at det skal opprettes fem nye super-mottak. I dag ble det klart at det er Steinkjer, Larvik, Oslo, Bodø og Kristiansand som får de nye mottakene.

LES OGSÅ: Omsider snakker også Sylvi Listhaug om integrering (Leder)

LES OGSÅ: Nå sier alle midtnorske kommuner ja til flyktninger


– Til sammen er det snakk om 500 plasser, sa Listhaug på pressekonferansen onsdag morgen.

Omfavnes av ordføreren

Det nye integreringsmottaket i Steinkjer starter opp våren 2017 ifølge en pressemelding fra UDI. Planene ble på forhånd omfavnet av Senterparti-ordfører Bjørn Arild Gram i Steinkjer.

Nyhetene om at Steinkjer får et av de nye super-mottakene kom dagen etter at det ble kjent at et av de to asylmottakene i Steinkjer, Steinkjer Mottak, legges ned fra 1. januar. Det kommunale mottaket drives videre.

- Jeg er veldig glad for at vi er en av de kommunene som nådde opp og får et av de nye integreringsmottakene. Dette er jeg veldig for, sier en positiv Gram til Adresseavisen.

Han viser til at kommunene er en av flere som på forhånd ble oppfordret til å melde sin interesse.

Trondheim nådde ikke opp

- Vi mener vi driver bra i dag. Vi har en veldig god voksenopplæring og vi har gode resultater på de målene som settes i integreringsprogrammet, sier han.

Gram er klar på at det likevel må være et mål å bli enda bedre. Han sier det var en av grunnene til  at kommunen selv etablerte mottak - for å håndtere integreringsprosessen på best mulig måte.

LES OGSÅ: Opposisjonen med ti bud for bedre integrering

- Derfor har vi også ønsket å være med på det utviklingsarbeidet som nå foregår for å få folk ut i samfunnet og i ordinær virksomhet. Vi gleder oss til å ta fatt på dette, sier Gram

Også Trondheim var aktuell som etableringssted, men kom ikke med.

Venter på plass

LES OGSÅ: – Måten vi håndterer flyktninger på bidrar ikke til å hjelpe flest mulig

Nesten 5000 personer som allerede har fått innvilget opphold, bor i dag likevel på asylmottak fordi de venter på å bli bosatt i en kommune. Det er blant annet denne gruppen Listhaug ønsker å nå med et bedre tilbud enn det de får i dag. Ideen om integreringsmottak ble lansert i en stortingsmelding fra mai i år.

LES OGSÅ: Tilbød seg å betale penger tilbake til UDI

Egentlig skulle de nye superasylmottakene åpnet allerede 1. oktober, men prosessen er blitt noe forsinket.

Integreringsmottak

Kilde: Integreringsmeldingen (Stortingsmelding 30 (2015–2016))

  • Integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) vil gi de asylsøkerne som skal få bli i Norge, en «flying start».
  • Ulike modeller skal testes ut, i første omgang skal fem mottak etableres.
  • Målet er raskere arbeids- og samfunnsdeltakelse, og det vil bli stilt høye krav til motivasjon og egeninnsats for beboere.
  • Beboere og integreringsmottaket inngår en kontrakt med tydelige krav. Hvis kravene ikke oppfylles, kan beboeren flyttes.
  • Beboere får et fulltidsprogram tilpasset den enkeltes forutsetninger, i regi av mottaket, det offentlige tjenesteapparatet, frivilligheten og næringsliv.
  • Språkopplæring, norsktrening, kultur- og samfunnskunnskap skal stå sentralt. For beboere med arbeidstillatelse, skal lokale arbeidsgivere kobles inn.
  • De ulike modellene for integreringsmottak skal evalueres.
På forsiden nå