Ledelsen i Nord universitet er klar

Hanne Solheim Hansen blir ny prorektor og rektors stedfortreder i Nord Universitet. Hun er dag studieleder, og har tidligere vært prorektor og fungerende rektor ved HINT.

Hanne Solheim Hansen blir ny prorektor og rektors stedfortreder i Nord Universitet. Hun er dag studieleder, tidligere prorektor og fungerende rektor ved tidligere HINT. 

Saken oppdateres.

Universitet Nord offentliggjorde i dag hvem som tilsettes i sju lederstillinger i den nye organisasjonen.

Nord universitet ble dannet fra nyttår 2016 gjennom en sammenslåing av Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Styret hadde møte på Værnes i dag og offentliggjorde hvem som skal utgjøre rektor Bjørn Olsens nye ledergruppe.

Rektors nærmeste

Universitetsstyret har vedtatt å tilsette Hanne Solheim Hansen i stillingen som prorektor for utdanning. Solheim Hansen blir også rektors stedfortreder. Hansen kommer fra stillingen som studieleder ved avdeling for næring, samfunn og natur ved Nord universitet, og har tidligere vært prorektor og fungerende rektor ved daværende HiNT.

Som prorektor for forskning og utvikling vedtok styret å tilsette Reid Hole. Hole kommer fra stillingen som dekan for fakultet for akvakultur og biovitenskap i Nord universitet, tidligere Universitet i Nordland. Hole har doktorgrad i ernæringsfysiologi.

Prorektorene tilsettes for fire år, med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år, står det å lese på Nord universitets nettsider.

Dekan fra NTNU

Dekan for Handelshøgskolen: Erlend Bullvåg. Bullvåg er i dag dekan ved Handelshøgskolen ved tidligere Universitetet i Nordland, nå Nord universitet. Han er utdannet siviløkonom fra Handelshøgskolen i Bodø og er dr. ingeniør fra NTNU.

Dekan for fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag: Sarah Paulson. Paulson er i dag professor ved NTNU ved fakultet for samfunnsfag og teknologiledelse, og har tidligere vært instituttleder ved NTNU.

Dekan for fakultet for samfunnsvitenskap: Hanne Thommesen i stillingen. Thommesen er i dag dekan ved fakultet for samfunnsvitenskap ved tidligere Universitetet i Nordland, nå Nord universitet. Hun har doktorgrad i sosiologi og er professor i sosialt arbeid.

Dekanene tilsettes for fire år, med mulighet for forlengelse i fire pluss fire år til.

Dekan for fakultet for sykepleie og helsevitenskap er ikke innstilt enda. Stillingen som dekan for fakultet for akvakultur og biovitenskap ble vedtatt lyst ut på nytt, opplyser Nord universitet på sine nettsider.

Anita Eriksen blir direktør for økonomi og HR, hun er i dag assisterende universitetsdirektør ved Nord universitet. Beate Aspdal er innplassert som direktør for infrastruktur og digitalisering, hun er i dag direktør ved Nord universitet.

På forsiden nå