Dyretragedien i «dødens fjøs» vil bestemme straffenivået for dyremishandling

Statsadvokaten ber Høyesterett skjerpe bondens straff til to år og fire måneders fengsel.

Massegrav. Bildet ble tatt da Mattilsynet og naboer ryddet opp etter dyretragedien på Jøa, der 92 storfe døde av sult. 

Saken oppdateres.

Det er ett år og to måneders lengre fengselsstraff enn det Frostating lagmannsrett mente var passende for mannen i trettiårene, som lot 92 storfe sulte- og tørste i hjel i det som siden er omtalt som «dødens fjøs» på Jøa i Fosnes.

- Strafferammen etter loven er tre års fengsel. Vi mener denne saken er så grov at den skal ligge i øvre nivå, sier Schjetne til Adresseavisen torsdag.

- Stor dyretragedie

Han viser til at bare to saker er behandlet av retten etter at den nye dyrevelferdsloven trådte i kraft 1. januar 2010. Det er saken fra Namdalen og den såkalte Lukas-saken, der en mann fra Moss ble dømt for å ha druknet en hund ved å feste den til et betongrør og kaste den fra en bru. Borgarting lagmannsrett dømte mannen til fire måneders fengsel og Høyesterett forkastet anken.

- Saken fra Jøa er snakk om det som må kategoriseres som en stor dyretragedie. Vår begrunnelse for anken er kort fortalt at det ikke har vært lovgivers intensjon å avgrense strafferammen til et år og to måneder. Blir dommen stående vil rommet for straff i grove dyremishandlingssaker være mellom fire måneders fengsel og et år og to måneders fengsel, sier Schjetne.

Koblet fra vannet og lot dyrene dø

92 storfe døde innestengt i fjøset på gården på Jøa i Fosnes. Trolig var de uten mat og vann fra desember 2014 til 20. mars i fjor, da tragedien ble oppdaget av Mattilsynet. Dette har siden fått Dyrevernalliansen til å omtale tragedien som den groveste dyremishandlingssaken som har vært behandlet i norske rettssaler på ti år.

Vurderer å gå til Stortinget

Organisasjonen ved jurist og talskvinne, Live Kleveland, har fulgt saken tett og fastslo overfor Adresseavisen allerede i januar at den vil skape presedens for dyrevelferdssaker i Norge. Kleveland fulgte også saken i Høyesterett.

- Hvis Høyesterett kommer frem til en vesentlig lavere straff enn påstanden fra statsadvokaten, vil Dyrevernalliansen be Stortinget om en endring av straffebestemmelsene i dyrevelferdsloven, sier Kleveland til NRK torsdag.

- Riktig straffenivå

I Namdal tingrett ble Jøa-mannen i trettiårene dømt til 120 dagers fengsel etter rettssaken i januar. Frostating lagmannsrett skjerpet i mai straffen til ett år og to måneders fengsel. Han ble også fradømt retten til å ha dyr i ti år. Den tidligere bonden sa i retten at dette var helt greit.

Nå ber statsadvokat Per Morten Schjetne altså om to år og fire måneders fengsel for mannen.

Jøa-mannens forsvarer, John Christian Elden, argumenterte torsdag for at straffenivået i dommen fra lagmannsretten er helt riktig. Han ber om at hans klient behandles på mildest mulige måte av Høyesterett.

Dom i saken faller senere.

- Dette er den største dyretragedien i Namdalen noen sinne. Kanskje i hele regionen, sa avdelingssjef i Mattilsynet, John Bjarne Falch, da fjøset på gården på Jøa ble ryddet i mars i fjor 

- Dette er den største dyretragedien i Namdalen noen sinne. Kanskje i hele regionen, sa avdelingssjef i Mattilsynet, John Bjarne Falch, da fjøset på gården på Jøa ble ryddet i mars i fjor 

På forsiden nå